JUODBĖRIAI ŽVENGIA...

Jonas Minelga

Lankoj neramūs juodbėriai žvengia,—
Kurgi ulonai, narsūs kariai?
Vakaro šydui gaubiant padangę
Nebeprajoja jie Paneriais.

Žvengia, nerimsta, — į balnus, vyrai!
Argi rūdyti leisit kardams?
Viesulu skrisim laukais ir giriom,
Davę valužę dainų aidams.

Paneriu tęsias vieškeliai platūs,
Į Vilniaus pusę ir pamariu,
Tūkstančiai vyrų prajojant matos, 
Deja, ne mūsų — jie svetimi. . .

Virš marių siaučia neramūs vėjai,
Upėm banguoja kraujo lava . . . 
Pirmyn į žygį, šalies gynėjai!
Jau pasiilgo jūs Lietuva!