Pulk. J. Petruitis "Kaip jie mus sušaudė"

 

Grįžti į pradinį meniu


 

... Kas toji Červenė?

Važiuokite nuo Minsko Mogiliovo link.

Vykau ten šventą dieną. Gal taip geriau. Tam pušyne už šio miestelio, ne ką didesnio už Garliavą, anksčiau vadinto Igumene, ne toks vienišas jautiesi miške su medžiais, stovinčiais be kepurių kaip liudininkai, menančiais tą kraupią naktį. Ieškojau kokio pėdsako — neužgijusios žaizdos medžių liemenyse ar surūdijusios atsitiktinės kulkos.

Argi tiems enkavedistams (gyviems ar mirusiems) gali būti taikoma senatis? Ir ne tik dėl to, kad tikriausiai čia kažkur netoliese palaikai tų, kurie Červenės dangum užsiklojo, Lietuvą apverkdami. ..

Mes jau pravėrėme burną pasakyti karčiai kraupią tiesą. Bet jeigu atsikels visi tūkstančių tūkstančiai nužudytųjų! .. Jie būtinai atsikels: pirmiausia — mūsų gyvoje atmintyje. Paskui jie, sielos broliai ir seserys, apsigyvens poetų giesmėse, likdami mums ir ateinantiems šimtmečiams nepaver;giamu skausmo ir vilties simboliu.

 


 

Knygą galite atsisiųsti arba atsiversti kitame lange sekančiais formatais:


Web - html 
PDF
PRC (reader'iams bei mobil. įrengimiams)

 

 

Knyga taip pat publikuojama scribd.com svetainėje: