Jonas Kadžionis "Mano dalia"

Jonas Kadžionis „Mano dalia“

Gimiau 1928 m. ūkininkų šeimoje, Anykščių rajone, Kavarsko apylinkėje. Sovietų Sąjungos agresija prieš Lietuvą sukėlė jos piliečių, siekusių išsaugoti tautinę laisvę ir valstybinę nepriklausomybę, pasipriešinimą. 1948 m., priešindamasis okupacijai, prisijungiau prie Lietuvos nepriklausomybės gynėjų - partizanų. 1953 m. buvau sovietų areštuotas ir atlikau 25 metų bausmę Rusijos lageriuose. 1978 m. grįžau į sovietinę Lietuvą, kur vietos man nebebuvo. 

Džiaugiuosi atkovota Lietuvos nepriklausomybe ir tikiu jos prisikėlimu tikram klestėjimui. Tačiau mane jaudina dvasinę žmonių kultūrą ardantys dalykai bei teisingumo deformacijos, kurias stebiu šiandienos visuomenėje. 

Jūsų rankose - mano pasakojimai apie svarbius gyvenimo įvykius, teisingus ir garbingus žmones, kurie ėjo į mirtį gindami tautos vertybes Lietuvai skaudžiu pokario laiku. 

Filmo autoriai: Robertas Patamsis (idėja), Vitas Danys (filmavimas, montažas), Arvydas Dargevičius (filmavimas), Jonas Šilinskas (buvęs politinis kalinys).

 
I dalis
 
II dalis
III dalis
IV dalis
V dalis
VI dalis
VII dalis
VIII dalis
IX dalis
 

2022 m. sausio 29 d., buvusiam Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanui Jonui Kadžioniui-Bėdai sukanka 94-eri metai.

Šia proga, linkėdami jam stiprios sveikatos, nutarėme plačiajai visuomenei pristatyti mūsų 2012 m. spalio 13-14 d. nufilmuotus jo atsiminimus. Jie sudaryti iš 9 dalių, kiekvienos jų trukmė – apie 1 val.

Filmuota ir Dabužių miške, ir Jono atstatytame bunkeryje, ir jo namuose. Šie prisiminimai labai įdomūs, autentiški, papasakoti labai turtinga, vaizdinga, rišlia kalba, o įvykiai – jo paties patirti ir išgyventi. Tai galimybė nors tokiu būdu nusikelti ir pabuvoti tame istoriniame laike. Tiems, kurie pasiryš šiai kelionei į praeitį, linkime sėkmės, kantrybės ir malonių įspūdžių.

Atsiminimų filmą "Mano dalia" kūrė: Robertas Patamsis (idėja), Vitas Danys (filmavimas, montažas), Arvydas Dargevičius (filmavimas), Jonas Šilinskas (buvęs politkalinys).

Robertas Patamsis

2022-01-28