"TIKIU DIEVĄ" MALDYNAS

 

Grįžti į pradinį meniu


 

Nihil obstat

Rev. John Stankevičius 
Censor Librorum

Imprimatur

Albert Gregory Meyer 
Archbishop of Chicago 
March 13, 1964

Kalbinė pagalba prof. Pr. Skardžiaus 
Medžio graviūros dail. Jono Tričio 
Spaudė “Draugo” sp. Chicagoje, III. 
Išleido Tėvai Marijonai 
Copyright by Stasys Yla 1964

 


 

Knygą galite atsisiųsti arba atsiversti kitame lange sekančiais formatais:


Web - html 
PDF
PRC (reader'iams bei mobil. įrengimiams)

 

 

Knyga taip pat publikuojama scribd.com svetainėje: