Karinės žinios

SPARTINA GINKLAVIMĄSI

Visos kariuomenes tarnybos visais įmanomais būdais spartina naujų ginklų gamybą, duodamos bendrovėms užsakymus, dar net nesulaukusios ilgų mėnesių bandymų duomenų. Paskutiniu metu apie 230 naujų atskirų armijos objektų (ginklų ir kt.) buvo perduota juos gaminančioms įmonėms. Aviacija ypač skuba su B-52 bombonešio statyba.

NAUJAS VILKTUVAS

Armija ištobulino naują revoliucinį “traukinį be bėgių’’, kuris labai tinka panašioms į Aliaską sritims. Naujos rūšies traktorius-vilkikas, per sniegą, ledą, purvą ar pelkes, gali pervežti kelis specialius sunkiai pakrautus vagonus.

RADARINĖ FOTOGRAFIJA

Karo aviacija baigia bandymus su radaro foto aparatu, kuris gamina filmą, lėktuvui praskrendant atitinkamą atstumą. Šis filmas savo esmėje — bus lėktuvo perskristosios teritorijos radaro pagalba pagamintas žemėlapis, iš kurio bus galima parinkti reikalingus taikinius.

NAUJAS PARAŠIUTAS

Skubama gaminti naujus didesnius parašiutus. Atsidarydami jie neturės to smūgio, kaip senieji, o nusileisdamas parašiutininkas nebus tiek daug blaškomas į šalis.

NAUJAS SPRAUSMINIŲ LĖKTUVŲ STARTERIS

Šiuo metu karo aviacija bando naują britų pagamintą starterį, sprausminių lėktuvų varikliams užvesti. Jo pagalba galima iš karto paleisti veikti net 6 bombonešio variklius. Šio išradimo dėka sutaupytas kuras šešerių motorų lėktuvui leis nuskristi 100 mylių toliau, negu kad senuoju būdu, kai kiekvienas variklis būdavo užvedamas atskirai.

KARAS IR LIGOS

Armija pranešė, kad naujas nuostabus vaistas “primaquine” padeda visiškai kontroliuoti ir nugalėti malariją — pietų kraštų karštligę — drugį. Dabar šio vaisto tobulinimas dar nėra visiškai baigtas. Trys armijos gydytojai specialistai (su 100.000 naujų tablečių) išvyko į Japoniją.

Papildomi armijos medicinos žinovai išskubėjo į Korėją, kad sustabdytų naujai pasirodžiusią keistą ligą, piktąjį drugį. Iš 78 susirgusiųjų 11 mirė. Tikima, kad tai esanti “Weil” liga, kurią iššaukia į sifilį panašios bakterijos, išplatintos žiurkių atmatomis upokšniuose ir tvenkiniuose. Kariai, perbrisdami tokius apkrėstus vandenis, jeigu tik oda kur nors būna pažeista, gali susirgti šia liga.