Gruodžio 27-28 d. žuvę partizanai

Kryžius partizanų žuvimo vietoje Guptelčių kaime, Krakių seniūnijoje. Čia 1950-12-28 žuvo Mykolas Valaitis, Vincas Štuikys ir Alfonsas Mankauskas. Paminklo projekto autorė B. Kundrotienė.

https://partizanai.org/failai/html/amzinai-gyvi.htm

 

Žuvę Žemaičiu apygardos partizanai.
Pagal KGB sužymėjimą pirmas - Pranas Kačinskas-Ūkvedys, antras - Urahas Šliteris-Kaizeris, trečias - Jeronimas Kačinskas-Taifūnas(Genocido aukų muziejus)

Kačinskas Jeronimas-Taifūnas. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanas. Navarėnų kuopos vadas. Žuvo 1949 m. gruodžio 28 d. Tirkšlių ir Gaurelių kaimų apylinkėse kartu su broliu Pranu-Ukvedžiu ir vokiečiu partizanu U. Šliteriu-Kaizeriu

Salyklis Vytautas-Eimutis gimė 1930 m. Seinų apskrities Staiderių kaime. Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanas. Žuvo išduotas 1951 m. gruodžio 28 d. Lazdijų rajono Giraitės kaime kartu su dar keturiais bendražygiais

Šliteris Urahas-Kaizeris. Manytina, kad tai atsilikęs nuo fronto vokiečių karys, vėliau tapęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanu. Žuvo 1949 m. gruodžio 28 d. Tirkšlių ir Gaurelių kaimų apylinkėse kartu su broliais Kačinskais

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Gruodžio 28 d. vykstant gaudynėms Panevėžio aps. Žaliojoje girioje žuvo 5 partizanai (Jurgis Gebulskis ir kt.) iš Kovo grupės

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

MANKAUSKAS Alfonsas, g. 1924 (1931) Kunioniuose, Josvainių v. Partizanas nuo 1944. Žuvo 1950 12 28 Guptilčiuose, Pajieslio apyl., vadų pasitarime. Sargyboje stovėjęs R. Šukys laiku nepastebėjo pavojaus. Enkavedistų apsupti žuvo A. Mankauskas, Dapkus, R. Šukys, M. Valaitis ir V. Štuikys.

ŠUKYS Romas - Jogaila, g. 1913 Guptilčiuose, Pajieslio apyl., Kėdainių r. Žuvo 1950 12 28 Guptilčiuose. Stovėdamas sargyboje per vadų pasitarimą, per vėlai pastebėjo, kad supa rusai. Kartu žuvo V. Štuikys, M. Valaitis, A. Mankauskas ir Dapkus.

VALAITIS Mykolas, Martyno, g. 1907 Lapkalnyje, Ariogalos v., ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1944. Legalizavosi. 1949, vengdamas tremties, vėl pasitraukė į mišką. Žuvo 1950 12 28 Guptilčiuose, Pajieslio apyl., vadų pasitarime. Enkavedistų apsupti žuvo M. Valaitis, Dapkus, A. Mankauskas, V. Štuikys ir R. Šukys.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

AUGULIS VYTAUTAS, g.1912 m. Švedriškės parapijoje, atėjęs užkuriom į Kačiūnų k., Kuktiškių vls. Su kitais slapstėsi kaimo krūmuose nuo mobilizacijos. Eidamas Kačiūnų k. pas P.Bertašiūną, pakliuvo į pasalą ir žuvo 1945 12 28, kaip ir jo draugas Juozas Vitkus.

JUODKA PETRAS iš Jakėnų k., Ignalinos rj. Partizanas nuo 1944 m. vasaros. Priklausė Jono Stundžios - Klajūno būriui. Žuvo 1944 12 28 Minčios girioje su Antanu Vasiliausku iš Tolimėnų kaimo.

VITKUS JUOZAS, g.1913 m. Kačiūnų k., Kuktiškių vls. Prasidėjus vyrų gaudynėms, slapstėsi savo kaimo krūmuose su V.Auguliu. Eidamas pas kaimyną P.Bertašiūną, 1945 12 28 pateko į čekistų pasalą, buvo sužeistas ir nusišovė. Žuvo ir V.Augulis. Palaidoti Kačiūnų kapinaitėse.

ZAKAVECKAS ANTANAS, g. 1922 (?) m. Atėjo užkuriom į Bajorų k., Tauragnų vls. Su partizanų būriu, persekiojamu sovietų kariuomenės, traukėsi į Minčios miškus. 1944 12 28 Miškiniškės k., K.Žilėno sodyboj, vadinamoj Dijokaviete, nakties metu partizanai buvo apsupti, sodyba padegta. A.Zaveckas su kitais vyrais (buvo sužeistų ir nušautų) ir šeimininku (12 žmonių) žuvo ugnyje.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Janulevičius Juozas, Bronės s., g. 1930 m., nukautas 1951 m. gruodžio 27 d.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Andonis Tomas - Matrosas. Žuvo 1947.12.27. Žalgirio rinktinė.

Cimbolaitis Jonas-Šarvas iš Barzdų k. Barzdų vlsč. 1904- 1947.12.27. Partizanuose nuo 1947.01. Žuvo pas Vyšniauską Auksučių k. Kartu žuvo V. Svotelis-Naras, A.Tumosa ir dar 2 vyrai. Žalgirio rinktinė.

Česnavičius Sigitas - Studentas. 1925-1947.12.27. Žalgirio rinktinė. G. Šakiuose. Žuvo Auksučių k. pas Vyšniauską. Kartu žuvo J. Cimbolaičio grupė.

Enziulaitis (Endziulaitis) Vytautas - Svajūnas, Laisvūnas iš Bliuviškių k. Griškabūdžio vlsč. 1930-1947.12.27. Į partizanus išėjo iš mokyklos suolo 1944 m. Žuvo Auksučių k. (Urvinių?) Griškabūdžio vlsč. pas Vyšniauską. Kartu žuvo dar 5 partizanai. Palaidotas Barzduose.

Jakštys Viktoras - Žilvitis. G. 1926 m. Partizanas nuo 1946 m. Žuvo 1947.12.27. Žalgirio rinktinė.

Mickus Jurgis iš Tartupio k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.12.27.

Svogūnaitis Pranas - Klevas. G. 1925 m. Fabijonų k. Barzdų vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1945.12.27 pas Tumosą Rygiškių k. Griškabūdžio vlsč.

Tumosa Adomas - Matrosas. G. 1928 m. Žvirgždaičių vlsč. Valių k. Žuvo 1947.12.27 pas Vyšniauskienę Auksučių k. Barzdų vlsč.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Nagreckas Viktoras, Kazio, g.1924 m. Molupių k. Ariogalos vls. ūkininko šeimoje (12 ha). Žuvo 1945 12 27 Daugėliškiu miške (viso 4 vyrai, 2 pasitraukė).

Vaitekūnas Kostas, Juozo, g.1896 m. Rubaičių k. Šiaulių aps. Mokytojas. Gyveno ir dirbo Armonų ir Sau-galių k. Raseinių aps. Suimtas 1945 12 27 ir nužudytas kalėjime.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

DAPKUS, žuvo 1950 12 27 Guptilčiuose, Pajieslio apyl., Kėdainių r., vadų pasitarime. Kartu žuvo A. Mankauskas, R. Šukys, V. Štuikys ir M. Valaitis.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

KUNČIŪNAS JUOZAS, g.1924 (?) m. Vitkūnų k. (dabar Leliūnų šen.), netoli Pakalnių. Praėjus frontui, slapstėsi nuo kariuomenės ir 1944 12 27 buvo kareivių nušautas.

VALIULIS JUOZAS, g. 1922 m. Paalsuodės k., Saldutiškio vls. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Sugrįžus sovietams, išėjo į partizanus. 1945 01 07 buvo suimtas ir pasiųstas į kariuomenę. Mėgino bėgt į užsienį, buvo sugautas, nuteistas ir 1945 12 27 sušaudytas.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Juozas MATULIS. G. Vaivadiškių k. Sušaudytas 1944 12 28.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf