Lituanistika Amerikos bibliotekose

Amerikos bibliotekose lituanistikos nėra gausu. Kiek daugiau jos turi šalia kai kurių kitų (kaip Kongreso ir New Yorko Viešosios bibliotekų) Pennsylvanijos universiteto biblioteka, ypač kai 1952 m. pirko Dr. Šaulio vertingą knygų ir rankraščių rinkinį iš jo įpėdinių. Apie Dr. J. Šaulio rinkinį jau buvo trumpai rašyta Knygų Lentynoje (1954 Nr. 1- 2) ir kiek plačiau žurnale The Library Chronicle (V. 20. No. 1 1954). Gal ilgainiui pavyks paskelbti Pennsylvanijos univ. bibliotekoje esančios lituanistikos katalogą., o šiuo tarpu norime nurodyti lituanistams, kad čia yra jiems labai svarbaus bibliografinio žurnalo, Bibliografijos Žinių artipilnis komplektas, šio žurnalo 1928-1936 metai buvo jau Dr. J. Saulio rinkinyje, o dabar yra įsigytos ir vėlesniųjų metų mikrofilmos. 

1937-1940 metų mikrofilmos buvo padarytos, pasiskolinus žurnalą iš Kongreso bibliotekos, o kelius ten trūkstančius 1939-1940 m. numerius iš p. A. Tranausko Philadelphijoje. 1941-1943 metų mikrofilmos buvo persiųsdintos iš Vokietijos (iš Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der Universitaet Kiel). Pilnam komplektui dar trūksta 1940 Nr. 7 ir 8, o taip pat tų kelių paskutiniųjų žurnalo numerių, kurie buvo išspausdinti po 1943 m. Nr. 5.

Šis bibliografinis žurnalas bus lengvai prieinamas pasinaudoti ne tik Philadelphijoje, bet ir kai kuriose kitose vietose gyvenantiems lituanistams, nes jo mikrofilmas iš Pennsylvanijos univ. bibliotekos užsisakė New York Public Library ir šių universitetų bibliotekos: Columbia Univ., Cornell Univ., Harvard Univ., Univ. of Chicago, Univ. of Wisconsin ir Yale Univ.   V. M.