Atmintinos nuotraukos

Du draugai, ,ats. viršila Maleckas ir psk.Mikėnas 1938 m. vasarą, Radviliškyje.

Ats. viršila Maleckas ant šarvuočio “žaibas”, šaudymo pratimų metu Gaižūnų poligone 1937 m.   

 

Sav. kur. virš. Vladas Maleckas (g. 1899 m. sausio 12 d.) įstojęs savanoriu į 1 p. p. 1919 m. sausio 12 d., dalyvavęs kautynėse prie Radviliškio, Daugpilio ir Širvintų. Nuo įstojimo savanoriu iki 1925 m. tarnavo 1 p.p., nuo 1925 m. iki 1941 m., rusų invazijos, tarnavo šarvuočių rinktinėje. Dabar gyvena tremtyje Vokietijoje ir tarnauja Labor Service daliniuose prie amerikiečių armijos.

šarvuočių Rinktinės karininkai 1927 metais