TU LEIDAI

IŠ VYNMEDŽIO ŠAKELĖS POEZIJOS

Tu leidai mus kaip grūdus vėtyt,
Po tundras, po taigas plačias.
Tautos vaikus po tyrus mėtyt,
Kaip vyną gerti jiems kančias.

     Bandei mus, Dieve Visagali!
     Ar daug radai grynų grūdų?!
     Ar jais atsėsi mūsų šalį? -
     Veltui gal vargęs būsi Tu?!

Vien Tu žinai. Naktis juodoji
Tau, Dieve, nieko neuždengs!..
Iš kryžiaus Tau kaltiems pamojus -
Aukščiausiam tautos nusilenks.

     Tu vėl grąžinsi į Tėvynę
     Toli išmėtytus vaikus.
     Kančiomis, kryžiais atgaivinęs,
     Priglausi po sparnais visus.

Palaiminta Dievu atgimus,
Dievu nudžiugusi tauta.
Pakilusi iš nupuolimo,
Su atgaila ir su malda.

(1955 m. Inta)