TU PRAĖJAI SU SAULĖS GIESME

Vynmedžio Šakelė

Tu praėjai su Saulės giesme Tyrosios
Meilės spinduliais.
     Pamynęs žemės vylių grėsmę,
     Žengei su Kristum Jo keliais.
     Gražioji žemė tau - gimtinė,
          Bet ne Tėvynė amžina.
     Veržies į Saulę begalinę,
     Žaviesi jos tylia gražna.    
     Ir kas pasotins tyrą širdį,
     Jei ji Aukščiausio alkana,
     Jei Vieną Jį mylėti skirta,
     Jei dega Jo šventa liepsna?!

      Ji veržias Dievo Meilės jūron
     Kilniausio Grožio ilgesiais.
     Erelio žvilgsniu Saulėn žiūri,
     Ereliu trokšta skrist su jais.
     Ir trauki Tu minias lyg srautus,
     Į Saulę Dievo spinduliais,
     Atgaivini sparnus palaužtus,
     Suvargintus čia sopuliais!
     Tu praėjai su Saulės Giesme,
     Su Kristaus Kryžium Jo keliais.
     Kaip tu, ir mes sparnus ištiesme
     Ir kilsim Meilės spinduliais.