AMERIKA IR IŠLAISVINIMAS

Amerikos delegacijos JT pirmininkas Henry Cabot Lodge jr. vasario 28 Jungtinėse Tautose dėl Sovietų kaltinimo, kad Amerika kišantis į rytų Europos valstybių reikalus, kalbėjo:

“Amerikos tauta negali indiferentiškai ir su apatija priimti padėties, kurią Sovietai sudarė vidurio Europoje...

“Natūralu yra, kad mes esame susirūpinę rytų Europos tautomis. Mes norime matyti jas laisvas ir nepriklausomas, įgalintas savitai gyventi, siekti savos paskirties, turiu galvoje nepriklausomas nuo sovietinės kontrolės, nepriklausomas nuo Amerikos kontrolės, nepriklausomas nuo bet kurios kitos kontrolės.

“Mes teiksime ir toliau šioms tautoms tiesą apie mūsų pasaulį ir tiesą apie jų pasaulį. Kiekviena proga mes jas užtikrinsime, kad jokie dalykai, apie kuriuos jos girdi iš savo dabartinių viešpačių, nėra sutraukę senų giminystės ir draugiškumo ryšių, ir kad dabar yra ilga naktis ir kad šita ilga naktis prieis galą.

“Tol, kol nepriklausomybės nėra pasiektos; tol, kol Sovietų Sąjunga kišasi į šių kraštų reikalus, mes negalime liktis ir neliksime tylūs ir neprotestuoją”.