TESTAMENTAS

Algirdas Budreckas

Jei tėvynę tu myli tikrai
Ir ją gint visada pasiryžęs.
Tavo siela deimantais nusagstyta,
Brangenybė savam kraštui esi.
Jei už skriaudžiamus brolius tautiečius,
Atiduosi net savo gyvybę.
Lietuva tau liks amžiais dėkinga,
Už jos laisvę
nepriklausomybę.
Jei kovon nejauti pašaukimo
Ir nenori tėvynės apginti.
Savam kraštui esi tu numiręs,
Tartum piktžolė išrauta sunaikinti.
Už tėvynę daug žuvo aukų,
Didvyrių
patriotų šaulių.
Gindami savo kraštą tėvų,
Jie surašė testamentą krauju.