Kuprinės pabiros

NEPATINKA VIENODA STATYBA

Du naujieji ateiviai traukiniu važiuoja ir pro langus stebi Amerikos gamtovaizdį. Važiuoja pro vieną naujai pastatytą miestelį, kurio namai beveik vienodi.

—    Va, žiūrėk, Juozai, visi namai kaip vienas. Man būtų nuobodu čia gyventi, — pastebi Simas.

—    O man būtų visai neįmanoma čia gyventi, — atsako Juozas. — Pasigėręs ir per šimtą metų čia savo namų nesurasčiau. D. P.

KEIČIASI MANDAGUMO SUPRATIMAS

Seniau:Koks jis mandagus. Užleido senam žmogui vietą atsisėsti.

Šiandien:   Koks jis mandagus.

Užleido mano vaikui vieta atsisėsti.

K. S.

Skaityti daugiau: Kuprinės pabiros