V. Augustinas — Vasario 16 d. Kaune, nuotrauka

Vasario 16 d. Nepriklausomoje Lietuvoje Kaune Karo Muzėjaus Sodelyje. Kariuomenės vadovybė su svetimųjų valstybių kariniais atstovais prie Nežinomo Kareivio paminklo.    Nuotr. V. Augustino