ATRIŠKIT SPARNUS!

Virginija[Virginija Juciūnaitė]

    Išleiskit mane į tyrus!
    Išleiskit išlaisvinti širdį!

Išleiskit tylos atsigerti,
sugrįžti prie medžio Vilties!

    Tik vieną minutę - maldauju -
    norėčiau pažvelgti iš naujo
    į dangiškų tolių zenitą,
    į pėdsaką savo žvaigždės.

Atverkite vartus į tyrus -
suprasti, ko žemė vaitoja,
iš naujo širdim išmatuoti
gyvenimo džiaugsmo vertės.

    Išbėgsiu per robotų triukšmą -
    įkvėpti pavasario oro,
    išgydyti skaudančių randų,
    pajust begalybės erdvės.

Sargyboj - šalti manekenai.
Stovės jie - beveidžiai, bedvasiai...
Aš noriu turėt gyvą širdį!

    Atriškit! Atriškit sparnus!