BAŽNYČIA

Ses. Aistė [Olga Kazlienė]

    Ateikit tie, kurie nebuvot niekad,
ateikit, kurie smerkiat,
ateikit, kurie buvot,
bet lankėtės tiktai iš pareigos -
ateikite suprast, ką reiškia

        Jos Linksma Naujiena -
    ateikite išmokt gyventi Amžinybei,
    nes per šmeižtų ir paskalų daugybę
    nežinom apie ją teisybės...

    Ką žinom apie Kristų? -

 Stebuklus darė ir mirė Jis ant kryžiaus.
Kodėl Jis prisikėlė?
Iš ko Jis mus vaduoja?
Kodėl maitina savo Kūnu, -
Ir kas yra Šventa Dvasia žmoguj?

        Įsiklausyk gerai į Tėve mūsų
    Ir atsiskleis tau paslaptis Tikiu,
Ir nebestulbins „keistos“ apeigos,
Kai tarnas Jo vardu duos išrišimą.
    Ateikite visi, kas trokštate teisybės!