SUBRANDINK MUS AUKAI

Virginija Juciūnaitė

Kasdieną skubam,
veržiamės gyventi.
     Rankas ištiesę
     pasitikti realybės.

Ir skamba valandos - lyg muzika,
kaip naujas taktas
     didžiuliam motto
     Žemės motto begalybei.

Liepsnoja akys,
nerimsta širdys,
     ir veržiasi vienintelė malda:
     Subrandink mus aukai!

Liepsnojančiom žarijom
Meilė sielą valo.
     Tarsi vaikystėj lauksiu:
     teišaugs jauni sparnai -
     pranokti kančią,
     nepalikt vergauti žemei,
     pakilt, kur šaukia
     žėrintys kalnai!

Tik vieną prašymą,
lyg vaiko ašarą,
     kartoja tyliai nerami širdis:
     Subrandink mus aukai!

Tu subrandink mus aukai -
laiką Tu žinai.
Mus išugdyk lyg kviečio varpą,
skirtą duonai.

     Gal šiandien rodos -
     netvirti sparnai,
     ir per miglas neaiškūs
     kelio toliai -
tik dar karštesnė
ir dar gyvesnė
tebus kasdieninė

     Dangaus vaikų malda
     Subrandink mus aukai!