KUNIGO AMBRAZIEJAUS JAKAVONIO ATMINIMUI

(100-ąsias gimimo metines minint)

Laisvėjame. Dar kelias ilgas, kelias tolimas,
Dar mūsų laukia dideli išbandymai skausmu,
Dar mes ne viską, dar ne viską paaukojom,
Dar nepakirdome visi - už vieną, vienas - už visus.

    Kas įtikėjo - nesuabejos. Prisikėlimą
    Per Sibiro kalvarijas vėl tais pačiais keliais
    Kaip kryžių - laisvę neša pasišventę piligrimai -
    Mūsų šventosios žemės didvyriai ir kankiniai.

Garbė Jums, mūsų brangios seserys ir broliai, -
Jūs paaukojote gyvenimą už tai, kad Lietuva
Vėl prisikeltų. Ačiū, Ambraziejau Jakavoni -
Tu prisikėlei. Tavo žodis gyvas ir auka gyva.