MARIJOS ŽEMĖ

POEZIJOS PUSLAPIAI

[Virginija Juciūnaitė]

Kur mielą kvapą smilko kadagiai,
Ramybę saugo karžygių kapai;
Kur skamba dainos protėvių kalba -
Ten bočių žemė - mano Lietuva.

    Birželio saulėj bąla jazminai,
    Liepsnoja žvakėm pievų lubinai,
    Ant kalno mūrai šimtmečių senų -
    Tai mūsų kraštas. Čia aš gyvenu.

Prie kelio - kryžius. Nepraeik. Sustok!
Varpai nuaidi vakaro maldoj.
Tau širdį guodžia taip brangi, sava
Rūpintojėlių žemė - Lietuva.

    Atminsi švenčių dulkančius kelius
    Ir motinos rožančiaus karolius.
    Kur tik tu būsi - saule degs širdy
    Marijos žemė - Lietuva skaisti.