MEDITACIJOS

Kun. Bronius Bulika

     Dievas dosnus:
negailėdamas sėja gyvybę ir sielas
dalija visiems - iš meilės,
gamtos šauksmo ar iš nusikaltimo gimsiantiems.

     Gimsta daug: ir tokie, kuriuos reikės globot,
ir tie, kurie rūpestingai globos nuskriaustuosius.
Ir savarankiški, gražūs, išdidūs,
ir galvos neturintys, menki baileliai.
Ir tie, kuriais žavėsis, kurių bijos, kuriuos mylės,
ir tokie, kurie riedės nesustodami
ir nesustabdomi baision pakalnėn.

     Todėl: pavasariai, būkite šilti!
Ir, grūdai, būkite rinktiniai!
Todėl: motinos, būkite skaisčios!
Ir, vyrai, būkit atsakingi už savo veiksmus!
Todėl, šaltiniai, būkite tyri ir nesudrumsti,
kad iš jūsų prasidėtų upės - didelės ir nuostabios!

     Bet gal per daug aistrų ir juodos ugnies,
deginančios užtvaras ir altorius žmoguje, o ne kūrybos?
Tai galima ne tiktai tęsti aštuntąją Dievo dieną -
galima kartu su Dievu duoti -
dalyti dvasią žodžiui, spalvai, garsui, daiktui.

     O šitaip - ar užteks kūrybinių jėgų? -
kurios negeram - negerai panaudotos, tik ardo Dievo pasaulį
ir Dievo duotai gyvybei - sielai nupina pančius?..

(Sąmoningo tikėjimo metų meditacijos. Kalendorius žinynas.1986, p. 62)