KNYGNEŠIŲ LIETUVA

Diemedėlis [Angelina Mocevičiūtė]

          Lietuva,
     Knygnešių Lietuva,
          Ko tu liūdi,
     Rūpintojėliu parimusi,
       Prie viešojo kelio
          Ko liūdi?..

          Štai tavo moterys,
     Štai tavo motinos -
          Girtos motinos
     Ir meilė jų girta.

          Ar neišduos ji
          Vaiko ašarų?

Ar neužgesins šeimos židinio?
          Ar nesutryps tautos
          Ir savo ateities?

     Ir kas jas išteisint galės
          Prieš istoriją?