LIETUVOS KARIUI

JONAS MINELGA

Seniai, seniai, prieš daugel metų,
Mačiau tave, narsus kary.
Žygiavo jūsų žvalios gretos
Kaune, Alytuj, pamary.

Buvai Gaižiūnų poligone, —
Drebėjo kalvos ir šilai,
Kada nakties šešėlių fone
Ugnim į “priešą” prabilai.


Mačiau prie kalno Gedimino,
Trispalvei plazdant ant pilies. 
Jokie pavojai nebaugino 
Tavęs sargyboje šalies.

Aikštėj rikiavos žygiui pulkas, —
Neramios širdys ir veidai,
Kažkur toli nulijo kulkom, —
Vaidenos tau kovos aidai.

Kai priešas mindė žemę mielą,
Tave regėjau apkase...
Buvai karys vardu ir siela,
Juo ir šiandien esi dvasia.