Kareivis

Jonas Minelga

Lygiais laukais kareivių voros žengia —
Suvargusių, pilkais veidais.
Nedūžtantys šalmai jų galvas dengia, —
Su šautuvais ir su kardais.

—    Palauk, palauk, kareivi, broli mano, 
Maldauju—neik, paliki čia!
Tenai mirtis. Putoja kraujo okeanai,
Ten širdį verianti kančia.

Ir pasiekė mane šalti kareivio žodžiai.—
Ilgai nešiosiu juos širdy:
—    Gimtoj šaly ugny paskendę sodžiai.
Sesučių raudą juk girdi?!

Sudie — einu į laisvės žygį šventą,
Jei žūsiu aš — kovos kiti... 
Nešuos širdy jo žodžių testamentą, 
Lyg šviesų žiburį nakty.