POSMAI ŽAIBO RAŠTUOSE

VINCAS JONIKAS

BALSAS IŠ NEŽINIOS

Kalbėsiu jums be pinigo,
be kardo Ir žodis bus jausmingas ir tiesus— 
Regėjau, kaip teisėjai tautą spardo,
Dėl jų tiktai, dėl jos čionai esu.

krivio balsas, likimą jums numanęs,
Nudilę pančiai sukruvintos taikos!
pelenai sudeginto raganiaus,
Užginto žodžio sielvartas klaikus!

Kalbėsiu jums tik didį sutarimą
Senais garsiais atgimusios kalbos
Ir susilauks teisėjai pasmerkimo,
Tautos tiesa padangėje žaibuos.

Sužeistas Vilniaus kunigaikštis (medis)  J.Dagys

SĄŽINĖS ŽARIJOS

Viską tau, lietuvi, atbulai apsuko:
Genijų žėrėjęs, nuosmukiu tavai— 
Pergalės ir žygiai smilkalu išrūko,
Nes taikos apgautas vergu suklupai-

Priešas tavo valios taip šaknis pakirto,
Kad nustotum būti savęs karalių— 
Vienas po pasaulį klaidžioji kaip girtas, 
Parymai prie kelio Rūpintojėliu.

Viską tu, lietuvi, pats atitaisysi:
Tavo dvasios miegas nebebus ramus
Pergalės pastigęs baimės nepaisysi 
Gindamas gerovę, brolius ir namus.

PAMOKSLAS PRIE ŽALGIRIO

Tau reikia dvasios teisingo Valenrodo
Ir atkaklaus žemaitiško peties,
Kad nusiplautum praeitį kaip nuodą
Vardan tautos vieningos ateities.

Nelauk tiesos, kai lygumas ir kopas
Užliejo bangos kruvinos mirties— 
Banga nuneš ir melagius ir popus 
Vardan šventos lietuviškos minties.

Tau reikia dvasios garbingo
Donelaičio Ir dainoje gaivinančios vilties,
Kad susituoktų prūsė su žemaičiu
Vardan tautos vieningos ateities.