REALYBĖS ŠEŠĖLYJE

Be aukos ir darbo jokie nors ir gražiausi planai ar projektai nebūtų įgyvendinami, jokios idėjos nerastų atgarsio. Reikia tad pasidžiaugti tuo pasišventimu bei bendru darbu, kurį atlieka mūsų bendraminčiai Lietuvoje, ugdydami ir vis plačiau skleisdami pilnutinės demokratijos idėjas. Gražius rezultatus ta kryptimi duoda ir „Į laisvą" žurnalas, dabar jau perspausdinamas Lietuvoje, su kiekvienu numeriu pasiekiantis vis daugiau ir daugiau skaitytojų. Nėra abejonės, kad žurnalo populiarumui Lietuvoje augti padeda bendras ir sutartinis mūsų skaitytojų užsienyje ir Į laisvę fondo bendraminčių Lietuvoje rūpestis bei darbas.

Žurnalo administratorius kiekviename savo laiške džiaugiasi, kad štai ir vėl gavęs keliolika ar keliasdešimt apmokėtų (po 5 US dol.) naujų prenumeratų Lietuvos skaitytojams. Tegu tai tęsiasi ir toliau, kol Lietuvos skaitytojai patys pajėgs ir norės žurnalą užsiprenumeruoti.

Deja, neretai administratorius savo laiškuose nusiskundžia ir mirtimi, kuri negailestingai nutraukia kai kurių žurnalo skaitytojų prenumeratas užsienio kraštuose. Tai neišvengiama realybė, gyvename jos šešėlyje, jos nesustabdysime. Tačiau ši realybė turėtų mus įtikinti jog tolimesnė ateitis mūsų idėjoms augti ir realizuotis yra tik Lietuvoje. Ir tai iš dalies priklauso nuo mūsų visų. Prisiminkime šią realybę, bent savo penkiais doleriais ir toliau užsakydami “Į laisvę" Lietuvos žmonėms, mokykloms, bibliotekoms. Nepamirškime jų, o taip pat ir savo pačių prenumeratas pratęsti kitiems metams, atsiųskime ir aukų.

j.b.