RŪPESTIS IR MEILĖ PRIEŠ BIUROKRATIJĄ

ANGELĖ NELSIENĖ

...Vos tik atsiradus galimybei, daugelis išeivių skubėjo į Lietuvą aplankyti, susipažinti ir padėti. įvairių sričių specialistai, palikę čia savo karjeras ir šeimas, tikėjosi galėsią ten padėti atstatyti demokratinę Lietuvą. Didelį entuziazmą palaipsniui pakeitė nuomonė, jog ten neįmanoma ką nors padaryti dėl didelės biurokratijos ir vis dar tebeesančios sovietinės sistemos. Pamatėme, kad daugiau kaip 50 metų jėga brukamas marksizmas žymiai paveikė Lietuvos viduriniąją kartą ir paliko joje savo neigiamas žymes...

Tačiau kritikuodami prisiminkime, kad ne savo noru mūsų gimtasis kraštas toks tapo, o didelio smurto, jėgos ir klastos priverstas. Suprantame, kad dažni mūsų priekaištai juos giliai užgauna ir įskaudina... tad su kantrybe tik reikėtų juos įtaigoti, kad patys darytų reikiamus pakeitimus. Ne viskas gerai ir kas yra amerikietiška. Yra daug negerovių ir čia, tad nesiūlykim jų Lietuvai. Dažniau klausykimės, analizuokime, konkrečiau veikime ir nebijokime jiems būti atvirais, nes dažnai ir mes jiems sunkiai suprantami...

Kritikuodami atvirai valdžią dėl biurokratijos, stagnacijos ir ekonomijos žlugdymo, skatinkime eilinius piliečius atsikratyti apatijos ir, atsiraitojus rankoves, kibti patiems į darbą, imantis verslo, amato, gilintis moksle ir politikoje, atsikratyti idėjų, kad valdžia turinti juos aprūpinti...

Norint Lietuvai padėti ir teikti bet kokią pagalbą, pirma reikėtų objektyviai ir su atranka vertinti prašymus ir projektus, žinoti, kas konkrečiai gali padėti žmonėms ar institucijoms ir kas gali nueiti į privačias kišenes, turgų ar net buvusiems ar esantiems komunistams... Išeivija, praeityje atlikusi svarbų politinį darbą, gali dabar pozityviai prisidėti ne tik prie krašto ekonominės gerovės, bet, dar svarbiau, prie tautos dvasinio atgimimo. O tai galima padaryti, rūpinantis pagalba Lietuvos vaikams ir jaunimui. Remtinos ir jaunimo organizacijos: ateitininkai ir skautai. Taip pat ir valstybiniai našlaitynai. Galima pasirinkti globoti kuriuos nors našlaičių namus arba atskirus juose gyvenančius vaikus. Svarbu, kad parodytume mūsų rūpestį ir meilę, o tai bus geriausi tiltai tarp Lietuvos ir mūsų.