REIKIA SUSIORIENTUOTI

Paskutinieji politiniai Rytų Europos įvykiai sukėlė miglą visiems, kurie bando suvokti Europos ir bendrai Vakarų artimiausius ėjimus.

Marksas carų imperiją pavadino tautybių kalėjimu. Stalinas pavertė ją kapinynu, o Gorbačiovas, pagal Z. Brzeziński, sovietinę imperiją padarė tautybių vulkanu. Gorbačiovui reikia duoti kreditą, kad jis išrado ir įgyvendino ,,glasnost", kuri pavirto to vulkano dangčiu. Ilgai ir stangriai buvę uždaryti tautybių jausmai pradėjo veržtis lyg vulkanas. Tą laisvės troškimo jėgą sunku ne tik sulaikyti, bet ir apvaldyti. Tačiau, reikia manyti, Gorbačiovas tai padarė ne iš malonės ar politinės įžvalgos siekti demokratijos, bet buvo priverstas ekonominės krizės ir geležinę uždangą ardančios Vakarų įtakos.

Rytų Europos įvykiai kelia susirūpinimą tuose sluoksniuose, kurie suinteresuoti galimai ilgiau išlaikyti Rytų-Vakarų jėgų pusiausvyrą. Vakarų valstybių vadovai pradėjo Gorbačiovui rodyti užuojautą dėl jo nepasisekimų. Žmogaus teisių arklį, ant kurio dar taip neseniai Vakarai jojo prieš Gorbačiovą, dabar stengiamasi uždaryti ir jo viešai nerodyti. Tai yra momentas, dėl kurio turėtume susirūpinti ir visais būdais vėl kelti sovietinės okupacijos nepripažinimo politiką.

Tam turime teisės ir dar pakankamai daug draugų, kurie mus ir mūsų siekius paremtų. Reikia įrodyti, kad Lietuvos laisvės siekiai nėra Sovietų imperijos griovimas, bet natūralus ir istorinis vyksmas išsilaisvinti iš žiaurios vergijos. Tuo labiau, kad atbundanti Lietuva yra pavyzdys kitoms tautoms, kaip taikiu būdu, žingsnis po žingsnio siekti laisvės.

Su pasitenkinimu galima konstatuoti faktą, kad išeivijos baimė, jog Lietuvoje dėl okupacinių sąlygų nebus įmanoma prisiauginti patyrusių politikų, nepasitvirtino. Sąjūdžio vadovai parodė ir teberodo daug išminties ir takto, pasiekė žymių laimėjimų. Yra tik baimės, kad tie laimėjimai gali būti laikini, jei Vakarai pradės nepritarti sovietinės imperijos tautų išsilaisvinimui. O išeivijos entuziazmą padėti Lietuvai išsikovoti laisvę neturėtų maišyti kartais iš Lietuvos atvykstantieji labiau radikaliai nusistatę kovotojai, kurie kritikuoja Sąjūdžio veikėjus ir jų taktiką.

1990.I.23    (k.a.)