Jie kovoja už sąžinės ir tautos laisvę!

Ar jų didelė auka neįpareigoja ir mūsų?

VYTAUTAS SKUODIS geologas; 7 m. griežto režimo lagerio, 5 tremties

ANASTAZAS JANULIS vargonininkas; 3.5 m. griežto režimo lagerio

GEMMA-JADVYGASTANELYTĖ sekretorė; 3 m. bendro režimo lagerio

JULIUS SASNAUSKAS sargas; 1.5 m. griežto režimo lagerio, 5 tremties

MEČISLOVAS JUREVIČIUS darbininkas; 3 m. griežto režimo lagerio

VIKTORAS PETKUS literatas; 3 m. kalėjimo, 7 m. griežto režimo lagerio, 5 tremties

ONA VITKAUSKAITĖ technologė; 1.5 m. bendro režimo lagerio

POVILAS PEČELIŪNAS lietuvių kalbos mokytojas; 3 m. griežto režimo lagerio, 5 tremties

BALYS GAJAUSKAS elektrikas; 10 m. specialaus režimo lagerio, 5 tremties

ANTANAS TERLECKAS ekonomistas; 3 m. griežto režimo lagerio, 5 tremties

VYTAUTAS VAIČIŪNAS inžinierius; 2.5 m. bendro režimo lagerio

GENOVAITĖ NAVICKAITĖ gail. sesuo; 2 m. bendro režimo lagerio

ALGIRDAS STATKEVIČIUS medicinos daktaras; uždarytas psichiatrinėj ligoninėj

Teisybės! Viešpatie... — Tautoms taikos ir laisvės! Taikos, tiesos ir laisvės mūsų šventajai Tėvynei, Rūpintojėlių Motinai ir kankinei mūs’ kraujo!

B e r n a r d a s   B r a z d ž i o n i s
 
Credo