Eilėraščiai

KETURI DEŠIMTMEČIAI JIE ŠAUKIA:
        Kirviu nukirst ir iškapot šaknis
        Sudeginti, paversti pelenais, —
        Tegul toj žemėj niekas neatgis
        Ir šiandien, ir rytoj, visais laikais!

KETURI DEŠIMTMEČIAI KARTOJAM:
        Atšips tie kirviai į gelmių šaknis,
        Krauju pražydus žemė juos pasmaugs!
        Per amžius augusi ir brendusi mintis —
        Suskaldys akmenis ir laisvėn ašuks.

BALYS GAIDŽIŪNAS
“MANO KARTOS LIKIMINIAI METAI’’

1980