GĖLĖS JULIJONUI

Išsekusių upių akmuo,
krantai negyvi, 
kieta, ištroškus žolė

Kur aš,
kur aš pririnksiu
gėlių Julijonui?

Nenuplautas Stikso upėje,
trapus ir sužeidžiamas, 
nežinomas, kad mirtis 
nepaliečia poetų,
— 
jis paliko žinią smėly, 
kraujo ženklą beržo kamiene, 
mirties ambasadorių vėją, 
šaukiantį dideliu-balsu
------ ---

Kur aš,
kur aš atrasiu jo kapą?

Nerandu mirusiųjų namų,
nepatyriau aklo jų žvilgsnio, 
kur aš,
kur aš papuošiu Julijoną?

Julija Švabaitė