POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIO PROGRAMA

•    Rengėjas: Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles sambūris

• Data:    1969 metų vasario mėnesio 8 ir 9 dienos

• Vieta:    Statler Hilton viešbutis, Los Angeles, California

1969 metų vasario mėnesio 8 diena (šeštadienis):

9:30 A.M. — Studijų savaitgalio atidarymas

9:40 A.M. — Paskaita— Laisvinimo veiklos apžvalga ir įvertinimas

10:30 A.M. — Diskusijos

Pietų pertrauka (12:00 - 2:00 P.M.)

2:00P.M. — Paskaita — Intelektualo - kūrėjo vaidmuo Lietuvos laisvinimo darbe

2:45 P.M. — Diskusijos

3:15 P.M. — Simpoziumas — Generalinė jėgų ir priemonių organizacija kovai

dėl Lietuvos laisvės

• Simpoziume diskutuojamos šios temos: (a) organizacinė struktūra; (b) aktyvus visuomenės įjungimas; (c) aktyvus jaunimo įjungimas ir (d) svetimųjų talka

Pertrauka (5:30 P.M. - 8:30 P.M.)

8:30 P.M. — Pokylis (Dinner-Dance)

Pagrindinis kalbėtojas: Senatorius George Murphy

1969 metų vasario mėnesio 9 diena (sekmadienis):

1:00 P.M. — Paskaita — Laisvojo pasaulio lietuvių misija 1:45 P.M. — Diskusijos

2:45 P.M. — Politinių studijų savaitgalio susumavimas ir išvados 3:00 P.M. — Politinių studijų savaitgalio uždarymas

Politinių studijų savaitgalio moderatorius: Dr. Vytautas Vardys, Oklahoma universiteto politinių mokslų profesorius.