SIŪLOME PERSKAITYTI

Lellot. GYVENIMO PROBLEMOS SPRENDIMAS.

(Briuselis. Versta iš rusų k.)

Viskas, nuo knygos pavadinimo iki aplanko, šio katalikų kovūno[vienuolio Lelio] sukoncentruota į vieną uždavinį - atkreipti jauno skaitytojo dėmesį į knygą, vesti jį prie įsitikinimo: žmogaus gyvenimo paskirtis - Dievo suvokimas. O kurgi mūsų marksistinė, milijoniniais tiražais išleidžiama knyga, kuri duotų atsakymą į tą patį gyvenimo prasmės klausimą, tik iš priešingos pozicijos? - klausia „Izvestijose“ F. Kuznecovas straipsnyje „Vo imia dobra“ (1965 04 23).

Sakoma, kad ši knyga - tai studentų katekizmas. Taigi verta su ja ne tik susipažinti...

Stasys Yla.MODERNI MERGAITĖ.

(Putnam)

Mergaitė žengė žingsnį iš lėlių pasaulio. Jos dideles nuostabos ir žavesio kupinas akis sutiko platusis pasaulio langas. Ką jis jai žada? Kaip suprasti tėvus? Kokius draugus pasirinkti? Kaip būti gražiai išorėje ir dvasioje? Kokį grožį labiau vertinti? Kokia bus prasiskleidusi mergaitės meilė - vienam žmogui ar visa apimanti? Ir kokį kelią pasirinkti gyvenime? Tai svarbios problemos mergaitei, - jas padės išspręsti ši knyga.

Polis Buržė. MIRTIES PRASMĖ.

(Paryžius. Versta iš prancūzų k.)

Šioje knygoje bandoma atsakyti į klausimą, kasdien iškylantį milijonams žmonių, - kokia yra gyvenimo prasmė. O greta šio klausimo neišvengiamai pasirodo ir antrasis - mirties prasmės klausimas. Mirties problema, kurią visais aspektais atidžiai tyrė egzistencialistai, čia pateikiama amžinojo ginčo tarp materializmo ir idealizmo forma. Ties mirties slenksčiu susikryžiuoja ir šitos knygos herojų - antikinės stoikų filosofijos sekėjo, racionalisto, mokslo garbintojo neurochirurgo M. Ortegiu ir nuoširdaus krikščioniškojo tikėjimo išpažinėjo karininko E. Galiko likimai.