ŠVENČIAUSIAJAI MOTINAI (Kalinių gegužinė giesmė)

Vynmedžio Šakelė

Marija, Motina brangioji,
Valdove žemės ir dangaus,
Visatos grožį Tau aukojam
Su meile dieviško Sūnaus.

     Tau žydi sodai mūs Tėvynės,
     Žaliuoja pievos ir miškai.
     Paukšteliai čiulba sutartines,
     Kvapais Tau smilko jazminai.

Ir mes Tau giedam, o Marija,
Nors kūnu vystam rūsyje,
Kančiomis sielos mūs atgyja,
Laimingos džiaugias Tavyje.

     Kančiomis giedam sutartinę
     Ir smilkom sopulių malda! -
     Tu jas aukoki už Tėvynę
     Auka nekalta ir šventa.

Tegul atgims Tauta galiūnų!
Dievybe - meile tekvėpuos,
Ir vardas niekad jau nežūna
Brangios šventosios Lietuvos!

(1949 m. gegužės mėnuo, Kauno saugume)