LABIAU KAIP SAULĘ ŠAUKDAMA

Loreta [Loreta Užemeckaitė]

LABIAU KAIP SAULĘ ŠAUKDAMA

      ištiesk rankas ir juokis,
nes nėr dienos tokios ir nėr nakties,
kada pavargtų rankos Kažkieno,
kada išklystų mintys ir nurimtų akys To,
     kurs amžiais saugo, stato, kuria ir globoja,
kuriam mes esam broliai ir vaikai,
pavargę ir nuklydę,
pasirengę grįžti ir mylėti...