Mons. Alfonsas SVARINSKAS

 

Mons. Alfonsas SVARINSKAS. Jo katorga sovietų kalejimuose, auksinis 50-ties metų kunigystės JUBILIEJUS. Montavo ir filmavo kunigas Algimantas Keina.

 

Mons. Alfonsas SVARINSKAS