Šešioliktąją

JONAS RŪTENIS

Išėję nesustokim
nors pučia žvarbūs vėjai, 
didvyriškai kovokim 
Pergalės alėjoj!


Užgrūdinkime ryžtą,
kai debesys sutemę
— 
nemirs kas pasiryžta 
už savo gimtą žemę.

Ne mums tai mirtį ruošia!
Ne mums ši eisena
— 
laisvi mums vėjai ošia 
ir pergalės daina!