ĮVAIRIOS ŽINIOS

     Įdomi beatifikacijos byla.Milano arkivyskupas Karlas Martinis pradėjo įdomią bylą paskelbti palaimintąja vieną gydytoją. Tai 40 metų pediatrė. Ji savo gyvybę paaukojo negimusio kūdikio labui. Ši vaikų gydytoja Džiovana Bereta (Giovanna Beretta)rūpinosi vargšų vaikais ir veltui juos gydė. Buvo ištekėjusi už inžinieriaus ir pati augino 3 vaikus. Jai laukiantis ketvirtojo kūdikio, buvo diagnozuotas auglys, kuris sukomplikavo nėštumą. Kaip gydytoja ji gerai žinojo, kad tai kelia didelį pavojų jos gyvybei. Į savo kolegių įkalbinėjimus Beretta atsakė:

     Jei jau man tenka pasirinkti savo ar kūdikio gyvybę, aš nesvyruodama renkuosi kūdikio.

     1962 m. balandžio 21 d. gydytoja pagimdė sveiką berniuką, o pati po 7-ių dienų mirė. Milano arkivyskupas Martinis, kuris pradėjo bylą, kad gydytoja būtų paskelbta palaimintąja, sako: Kai šiandien ginant negimusių kūdikių gyvybę visuomenė yra kurčia ir neapsisprendusi, šis gydytojos pavyzdys ypač pažymėtinas(1980 m. rugsėjis).

     Naujas stebuklingas pagijimas.Lurdo medicinos biuras tyrinėjo stebuklingą ispanės Teresės Munak pagijimą Lurde ir paskelbė smulkų to pagijimo pranešimą. Trijų vaikų motina, turinti 50 metų, sirgo stuburo angioma (augliu). Pernai apsilankiusi Lurde visiškai pasveiko. Teresės Munak tėviškė yra kaimelis prie Taragonos, Ispanijoje. 16 metų ji sirgo stuburo naviku. Pereitais metais atvyko su vyskupijos ekskursija ir grįžo pasveikusi. Grįždama namo, ji jau slaugė ir globojo kitus ligonius (1980 m.).

     Už kunigo galvą 2000 dolerių.Bolivijos (Pietų Amerika) dvasininkija kovoja su piliečių išnaudojimu, dėl žmogaus teisių. Bolivijos karinė valdžia veikliuosius kunigus yra uždariusi kalėjimuose, o už kun. Gerardo Miulauerio (austro saleziečio) galvą yra pažadėjusi 2000 dolerių. Tas 34 metų kunigas Bolivijoje darbuojasi nuo 1971 metų. Pasižymėjo kaip aktyvus kovotojas dėl žmogaus teisių. Šiuo metu jis slapstosi. Bet parašė laišką tėvams (jo tėvai gyvena vienoje, Austrijoje), iš kurio viską ir sužinojome. Laiškas rašytas prie žvakės liepsnos ir, atrodo, buvo atplėštas Bolivijos cenzorių. Laiške rašoma apie daugelio kitų vienuolių saleziečių areštus. Jie buvo areštuoti už tai, kad protestavo dėl sušaudymo trijų jaunuolių iš Don Bosko centro.

     Popiežius pasiuntė krašto vyskupų visuotiniam suvažiavimui La Pazos mieste laišką, kuriame drąsina dvasininkiją toliau kovoti dėl skriaudžiamųjų žmonių teisių ir linki, kad kraštas grįžtų prie konstitucinės tvarkos

(1980 m. rugsėjis).

     Auksinis popiežiaus žiedas vargšams.Trečią buvimo Brazilijoje dieną (liepos 2 d.) pop. Jonas Paulius II Favelos Vidigalyje aplankė vargšų kvartalą, turintį 25 000 gyventojų. Tai barakų miestelis šalia prabangaus viešbučio. Čia dviejuose ar trijuose kambarėliuose gyvena vidutiniškai po 5 žmones, o kartais ir iki 10. Popiežius buvo sujaudintas skurdo. Nusimovęs nuo piršto auksinį žiedą su kryželiu, padavė Vidigalio klebonui Don Italo Cielbo, sakydamas: Tai jūsų parapijai!

     Savo kelionėje po Braziliją, kur tik sustodavo, popiežius apeliavo į turtuolių sąžinę. Visur reikalavo atsižvelgti į vargšus ir būti solidariems su vargšais. Popiežius aplankė ir šiaurinį Brazilijos pakraštį, Alegados vargšų miestelį (liepos 7 d.). Prieš atvykstant popiežiui, policija surengė „valymo akciją“: surinko prostitutes, elgetas, girtuoklius ir, kol išvyks popiežius, uždarė juos kalėjimuose ar komisariatuose.

     Už popiežiaus padovanotą auksinį žiedą turtingas pramonininkas pasiūlė 200 000 dolerių. Kilo kalbos, kad žiedas yra parduotas iš varžytinių. Bet Favelos klebonas mano, kad geriau būtų, jei popiežiaus žiedas liktų pas miesto vargšus, kaip nuolatinis popiežiaus apsilankymo prisiminimas.

     Ugandos misionieriai. Ugandos prezidentui valdant, misionieriai buvo iš krašto išvaryti arba patys išvyko saugumo sumetimais. Dabar visi misionieriai gali vėl grįžti į Ugandą.

     Žinios iš Rusijos.Čekoslovakijos vysk. Paulius Hnilica SJ savo paskutiniame ganytojo laiške cituoja t. Maksimilijono Kolbės pasakymą: Vieną dieną jūs pamatysite Nekaltai Pradėtosios statulą Maskvos centre, aukščiausioje Kremliaus viršūneje.

     Kaip praneša Draugija žmogaus teisėms ginti (Frankfurtas), stačiatikių dvasininkas Dudko prieš prasidedant Olimpinėms žaidynėms, išvažiavo iš Maskvos su savo šeima. Dabar gyvena kaime už 400 km nuo Maskvos.