SOPULINGAJAI MOTINAI

Vynmedžio Šakelė

           Motina Sūnaus Aukščiausio,
Skausmų jūra Tu lydėjai
Sūnų savo mylimiausią
Mirt ant kryžiaus Atpirkėju.

           Tu po kryžiumi stovėjai,
Su Juo merdėjai - kentėjai,
Skęsdama Sūnaus skausmuos
Visa Jo Širdies liepsnos...

Meilė Sūnaus Visagalė
Mato Tavo meilės galią, -
Kaip save Tau duoda žmones,
Kelki, puošk visus malone...

           Su Sūnum mirties kankynėj,
           Skausmo ietimi krūtinėj,
           Už mus melsti nepaliauki, -
           Jį mylėt visus patrauki. Amen.