MES GYVENAM

Kazys Binkis

Mūsų žaizdos kaskart naujos,

Mūsų dainos kaskart kitos!

Širdį gelia,

Sielą kelia.

Tulpes krauju nudažytos.

Puošia mūsų klaikų kelią.

Ūžkit liepos, gauskit egles,

Nors pakirstos, nors išvirtę!

Mes kovoti nepasenom,

Nors mums priešas skelbia mirtį, —

Gauskit egles, — mes gyvenam!