Kęstutis ir Birutė

Kęstutis ir Birutė     J. Juodžio, pav.