Nežinomas dailininkas. Oršos Mūšis 1514 metais.

Nežinomas dailininkas. Oršos Mūšis 1514 metais. Centrinė dalis paveikslo, kabojusio Breslau, Museum der Bil-denden Künste.