IŠDAILINTAS TRĖMIMŲ SIAUBAS

Šiame numeryje spausdiname žiupsnelį gyvų liudininkų prisiminimų ir keletą istorinių nuotraukų iš Lietuvos partizanų kovų prieš raudonąjį okupantą ir kančių gyvenimo Sibiro lageriuose. Tai yra autentiška Lietuvos kovų ir kančių istorijos dalelytė. Tai yra faktai, patvirtinti šimtų ir tūkstančių aukų, nebegrįžusių iš miškų, iš Sibiro, ir tų, kurie išlikę gyvi, dabar dar vargsta palikti svetimame krašte, arba tų, kurie, vieno buvusio tremtinio žodžiais, pačioje Lietuvoje yra išmesti į istorijos šiukšlyną.

Neseniai knygų rinkoje pasirodė pirmasis (iš 16-kos knygų serijos) „Lietuvos kovų ir kančių istorijos" tomas. Jamedokumentų rinkinys apie 1941, 1945-1952 m. Lietuvos gyventojų trėmimus. Leidėjai — Lietuvos istorijos institutas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Šio tomo sudarytojai ir redaktorius (visi Lietuvoje) jame pateikia KGB archyvuose rastą medžiagądokumentus. Tačiau tie KGB-istų kabinetuose dailiai surašyti dokumentai neparodo to tikrojo trėmimų siaubo, kurį pergyveno šimtai tūkstančių politinių kalinių bei tremtinių. Knygoje nerandama komentarų, nėra paaiškinimų, kad to, kas dokumentuose parašyta, negalima priimti už tikrą pinigą, kad tai neatitinka žuvusių ir dar gyvų liudininkų pasakojimams ir parodymams. Mums, kurie tikrąją istoriją žinome, tai yra aišku. Bet ar bus aišku tiems, kurie tą ,,objektyviai" pateiktą dokumentų knygą skaitys už daugelio metų?

J. B.