AR YRA LIETUVOJE VALDŽIA?

Dviem šūviais į galvą:

Lietuvą vėl krėstelėjo baimės ir nevilties drugys — laisvai spaudai buvo suduotas parodomasis smūgis. Prie savo namų viename iš naujųjų Vilniaus rajonų šiandien (spalio 12 d.) ryte 8:50 dviem šūviais į galvą buvo nušautas Vitas Lingys, Respublikos laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Du kaukėti jaunuoliai, atlikę savo juodą darbą, dingo be pėdsakų. Vitas Lingys buvo vienas pagrindinių žurnalistų, rašiusių apie teisėsaugos pažeidimus Lietuvoje. Todėl susidorojimas su juo gali reikšti atviro karo prieš spaudos laisvę pradžią. Ne, ne valdančiųjų sluoksnių ir raštininkų varžybos gresia įvykti. Situacija gerokai grėsmingesnė — mafijai nepatinka, kai apie ją per daug rašoma, kai vis artėja teisingumo valanda, kai vietoj žaliųjų milijonų perspektyvoje atsiranda geto trajektorijos. Ir nors A. Brazauskas šįryt ir sušaukė neeilinį posėdį, bet kažin, ar tai sutrukdys tam tikriems elementams pradėti kontroliuoti situaciją? Juk valdžia beveik nieko nedaro, išskyrus rankų spaudinėjimus ir gintarines šypsenas, beje, skirtas daugiausia užsienio lietuviams ar užsieniečiams diplomatinio korpuso atstovams. Priešingu atveju gigantiško masto nusikaltimai (kuriuose neretai dalyvauja ir policija — nusikaltėlių pusėje), užlieję Lietuvėlę, ne dažnėtų, o trauktųsi nelyg šagrenės oda, nuo įstatymo ir vykdomosios valdžios rūstybės.

Ar yra Lietuvoje valdžia? Smunkant pragyvenimo lygiui, gatvėse daugėjant ubagaujančių ir kartais ne visai blaivių žmogystų, brangstant duonai ir sviestui, ruošiantis visuotiniam ūkininkų streikui, daugėjant parduotuvių turčiams ir blizgių automobilių, sningant padirbtų litų lietui... tuo suabejoji. Ir kas blogiausia — juk kol nesusitvarkysim savo darže, nėra ko bandyti megzti ryšių su kitais daržininkais, aiškiai reginčiais, kas tveriasi mūsų padangėje.

1993.X. 12    Julius Keleras