GLADIATORIUS

A. TYRUOLIS

 (Kapitolio muziejus, Roma)

Taip gladiatoriai numiršta
Arenoj kraują liedami,
Kai žvėrys siautuly įniršta,
Ir kai dievai — persvetimi.

Kai niaukias jo akių šaltiniai
Ir draikosi mirties ūkai,
Galbūt vis laukia jo tėvynėj
Su ilgesiu žmona, vaikai.


Šventosios žemės saują semias,
Kam skirta likt svečioj šaly,
Bet daug kas miršta be tos žemės.

Ir mirštąs kraujas graudžiai šaukia
Namus, palikusius toli,
Ten mylimoj, šventoj palaukėj.

Iš rinkinio "Sacra Via”