NUO REDAKTORIAUS STALO

Ne taip jau lengva sutelkti žurnalo numeriui straipsnius, kurie papildytų vienas kitą ir kurie liestų pačius aktualiausius klausimus. Ir redaktorius nepajėgia, ir bendradarbių trūkumas pradeda rimtai jaustis. Kažkaip šiame numeryje netikėtai susiklostė dvi vyraujančios temos. Viena labiau filosofinė, bet savo pritaikymu ir praktinė, būtent, tiesos ieškojimas ir jos skleidimas. Kita — grynai gyvenimiška: ekonominiai klausimai.

Apie tiesos (nors ir tarp eilučių užslėptos) subtilų perteikimą ir jos ieškojimą, vykusį dar taip neseniai Lietuvoje, kalba rašytojas Marcelijus Martinaitis, šiapus Atlanto mums nereikia skaityti to, kas neparašyta tarp eilučių, bet reikia tik mokėti atsirinkti teisingą informaciją. Apie ją ir konkrečiai apie Lietuvių informacijos centro darbą rašo Viktoras Nakas.

Ekonominių klausimų temos Lietuvoje po entuziastiško dvasinio pakilimo vis daugiau randa dėmesio. Norėdami padėti Lietuvai, ekonomines jos galimybes svarstome ir išeivijoje. Apie jas savo straipsniais prisideda autoriai: Jonas Pabedinskas, Ofelija Baršketytė, Indrė Šemogienė ir Juozas Šaltinis.