PASKUTINIS BIRŽELIS

SPAUDA, RADIJAS, KNYGOS

         Premijuotas eilėraštis

Sudiev, paskutini tėvynės birželi,
Buvai tu, kaip niekadauksinis ir žalias!
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.
       Sudievu, sudievu žydėjimui pievų,
       Kvepėjimui ievų
sudievu, sudievu!

Sukilėlio kelią ir knygnešio dalią
Tiktai išrinktieji pakelti tegali

Už raidę ir žodį, už maldą ir raštą
Paliekam skausme savo gimtąjį kraštą.
       Sudievu, sudievu žydėjimui pievų,
       Kvepėjimui ievų
sudievu, sudievu!


Kur ašara krinta, ten paukštė pragysta,
O kraujo lašai kaip bijūnai pražysta.
Mus grūdino Kražiuos, Giedraičiuos, Pilėnuos,

Kad būtų lietuvis kaip plienas, kaip plienas. 
       Sudievu, sudievu žydėjimui pievų, 
       Kvepėjimui ievų
sudievu, sudievu!

Padvelk mums, birželi, bent vėju tėvynės;
Buvai mums, birželi, deja, paskutinis . . .
Žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko,
Geltoni, žali ir raudoni vainikai!
       Sudievu, sudievu žydėjimui pievų,
       Kvepėjimui ievų
sudievu, sudievu . . .