NEVYSKI, JAUNYSTE

IŠ VYNMEDŽIO ŠAKELĖS POEZIJOS

Nevyski, jaunyste, už grotų standžiųjų,
Kalėjimo mūruos apmirus niauriuos.
Neverki nuliūdus dienelių laisvųjų,
Brangiųjų tėvelių jaukiuose namuos.

     Pakilki, jaunyste, virš žemės menkystės
     Į Dievišką Saulę drąsiuoju aru.
     Ten dieviškos galios tavy išsivystys,
     Ten tapsi tu dvasios galiūnu tikru.

Kančiose tu rožėm žydėki, jaunyste,
Į Saulę Dievybės atverta širdim.
Kas meile kvėpuoja, tas amžiais nevysta,
Tas traukia pasaulį aukštyn su savim.

     Nemirki, jaunyste, gyvų kapinyne, -
     Žiaurusis pasaulis tavęs neraudos...
     Laisva krūtine tu kvėpuoki Dievybe,
     Laiminga svaiginkis Jos Meilės srautuos.

Žydėki, jaunyste, už grotų šaltųjų,
Gyvųjų kapuose kančiomis atgimk.
Pakilki prie Dievo draugų išrinktųjų,
Kaip jie, Tu, Dievybe nušvitus, nurimk.

(1949 m. spalis, Klaipėdos sunkiųjų darbų kalėjimas)