IR MES DAR TURIME

IŠ VYNMEDŽIO ŠAKELĖS POEZIJOS

Ir mes dar turime šventųjų
Šlifuotų deimantų kančios,
Nors pančiuos, bet nepavergtųjų -
Aukas jų angelai skaičiuos.

     Auka, malda, su Kristaus kryžium,
     Su Kristumi viena dvasia,
     Jie eina mirti pasiryžę,
     Širdim skaisčia, tvirta, drąsia.

Jie eina, juos malonė lydi,
Jie Kristui - Jo kančios draugai.
Su Kristaus kryžium juos išvydę,
Pakils net nuodėmių vergai.

     O Viešpatie, daugiau šventųjų!
     Daugiau kančios, draugų tikrų!
     Ir vėl kils skrydžiui išrinktųjų
     Būriai sielų skaisčių, tvirtų.

Pripildytos vėl bus šventovės
Dalyvių dieviškos Aukos.
Šalis Tave vėl himnais šlovins,
Giesmėmis meilės, padėkos.

(1957 m. Telšiai)