REZISTENCIJOS ENCIKLOPEDIJOS PUSLAPIUS VERČIANT

Kazys Černevičius, Kazimiero (Kazio), g. 1924 m. Kauno aps. Garliavos vls. Garančiškių k. Lietuvos okupantų šaukiamas į SSRS armiją nestojo - slapstėsi.

Jį sugavo ir pristatė į dalinį, sprogdinusį uolas, kur 98 jo būrio kariai žuvo. Liko tik du iš šimto. Kazys, parbėgęs į Lietuvą, įstojo į partizanų būrį, pasirinkdamas slapyvardį pagal žuvusiųjų po uolomis skaičių - Šimtinis. (Okupantai jo neieškojo -laikė žuvusiu).

Priklausė partizanų būriui, kuriam vadovavo Vytautas Gudynas-Papartis. Įstojęs 1946 03, žuvo 1946 06 kautynėse miške, vadinamu Garliavos Ilguoju (tarp Jurginiškių, Ilgakiemio, Grabavos kaimų).

PATIKSLINIMAI

Knygoje: Gaškaitė N., Kuodytė D., Kašėta A., Ulevičius B. Lietuvos partizanai 1944-1953 m. K. 1996:

305 psl. parašyta, kad 1949 m. rugsėjo 28 d. žuvo Liūto rinktinės vadas Jonas Morkūnas. Vadu buvo paskirtas Jonas Lapienis-Demonas; tas pat 490 psl.

Turi būti: 1949 m. rugsėjo 28 d. Liūto rinktinės vadu paskirtas Antanas Lapienis-Demonas.

Žuvo Liūto rinktinės vadas Antanas Lapienis 1951 m. balandžio 6 d. Antano Tumo sodyboje Aknystėlių k., Utenos r. Kartu žuvo Teofilis Limba-Sakalas, Aušra ir Jonas Tyla-Vaišvilas, Aras.

Liucija Lapienytė-Saunorienė Vilnius