ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Ačas J. 95
Adomaitis 140 
Adomaitis V. 57 
Agnis, žr.Šiūšė 94 
Aidas, žr.Jurgutavičius Stasys 
Alaburda Zenonas, sl.Patėvis 191, 192, 194, 195 
Alaburdaitė 192 
Alaburdaitė Elytė 195 
Alaburdaitė Marytė 195 
Alaburdaitė Ona 192,195 
Albertas 94
Algimantas(sl) 117,119,135, 139, 140, 141 
Algis, žr.Belaglovas Jonas 

 Algis, žr.Danilavičius H.
Algis, žr.Klanius Mikalojus
Alekna Juozas 242 
Ališauskai 216
Ališauskas Vladas, sl.Puškinas 217
Aliukas 126,127 Alius,žr.Milcris B.
Alksnis, žr.Raudonis L.
Alminas Adomas, sl.Kūma 142 
Alšauskaitė Marytė 117, 119, 121, 123, 139, 141 
Alūzaitė Monika 119 
Ambrazaitis 212 
Ambrazevičius 225,226,227 
Anbo, žr. Venckevičius Jonas 
Andrikis P. 25,26,27 
AndrijaitisB.210 
AndriulienėS. 38 
Andriulionis D. 60 
Angis, žr.Kasperavičius J. 
Antanas, žr. Lisauskas Stasys 
Antanavičius 132,134,135 
Antanavičius Kazimieras 133 
Antanov 204 
Antoškin 205 
Anužis, žr.Katkus Juozas 
Araminas Petras, sl.Žalvaris 220
Araminas Vincas, sl.Šermukšnis220 
Aras, žr.Šablauskas A. 
Arlauskas 94 
Arlauskas A. 95 
Arvydas, žr.Šereiva Juozas 242 
Atgalainis A. 33 
Atgalainis D. 33 
Atgalainis J. 33 
Atgalainis S. 32 
Atgalainis P. 33 
Atgalainis V., sl.Galiūnas 26, 27,28, 30,33 
Atgalainytė G. 33 
AtgalainytėS. 33 
Atgalainytė-Teresienė A., sl.Rūta27,28, 29,32 
Audra, žr.Kniūkšta A.
Audra, žr.Kniežaitė Barbora
Audrūnas, žr.Jarmala Stasys 
Augulis Aleksas, sl.Meška 139, 140
Augustas, žr.Galdikas Kostas
Augutis Jurgis, sl.Donelis 142 
Aukštuolis, žr.Rimas 108 
Aušra, žr.Preibys A.
Ąžuolas 204

Babakina 113
Babianskis A. 65 
Babilienė 45
Babilius Jonas, sl.Ridikas 45, 206,207, 208 
Bagdonas 97,204 
Bagdonas Z. 108 
Bagdonienė 97 
Baginskaitė Z. 98,99 
Baginskas J. 101 
Bankauskai 74,75 
Bankauskaitės 74 
Bakšys A., sl.Germantas 25 
Balašaitis Antanas 207,208 
Balašaitis Petras 207,208 
Balandis, žr.Kregždė Z.
Balčiūtė-Valterienė Janina 181
Balsys E., sl.Maršalas 116,118 
Baltramiejus 134 
Baltrus, žr Knystaukas Alfonsas 
Banys K. 25,31 
Banytė-Mickuvicnė M. 31 
Baranavas 230 
Barkauskai 186 
Barauskis P. 101 
Barkauskas Edmundas 183 
Bathes'as 237 
Bartašius-Bartusevičius 69 
BartašiusČ. 70 
Bartkus Antanas 124,126 
Bartkus P., sl.Dainius 65,67 
Bartkus P., sl.Zuikis 97,98,99, 100, 101
Bartkutė T. 99, 100
Bartkutės 98
Bartušas J., sl.Ukrainietis 31, 33,34,35 
Bebrungas 139
Bedaukis Stanislovas 118,120, 122
Beinoras Antanas, sl.Leonas, Liūtas 144,241 
Bekerienė A. 53,151 
BekerienėB. 38,50 
Bekeris H., sl.Kepalas 50 
Bekeris K. 53, 54 
Bekeris S. 50, 53 
Bekeris V. 50
Belaglovas Jonas, sl. Algis 165, 181,182
Belozoraitė I. 101
Benediktas 100,101 
Benetis Pranas, sl.Maželis 142 
Beresnevičius A. 94,95 
Bernotas, žr Kubilius Jonas 
Beržanskis P. 112 
Beržas(sl.) 97 
Beržas, žr.ŠItma 
Berželis, žr.Tamošaitis Antanas 
Bevardis 197,204
Bėglys, žr.Prišmontas Alfonsas
BidvaA. 101 
Bidva V. 97, 101 
Bijeika R., sl.Kriukis 97, 98, 99, 101, 102 
Bijūnas, žr.Kregždė B 
Bielinskis 230 
Bieliūnas A. 83 
Biržiška 225
Bislys Jonas, sl.Jokis 179
Bytautas A. 60 
Brazdžionis B. 135 
Bručas Jurgis, sl. Vanagas 242 
Brundulienė 118 
Brungienė 118 
Bruožiai 42,43 
Bružas 97
Bružas Antanas 144,151,190, 241
Bočius, žr.Paulauskas Juozas
Bogūnas, žr.Daugintis Vytautas 
Boner J 9, 10
Bubulas Steponas, sl.Žaibas 207
Bučinskas 65
Budginas S. 101 
Budreckas Polikarpas 144 
Budrys Pranas, sl.Šarūnas 143 
Buivydaitė 132 
Bukauskienė 120,122, 123 
BulauskasA. 104 
Bulis 112
Buika Jeronimas, sl.Gintaras 222
Buika Juozas 222
Bumblauskas S. 100,101 
Buta K.111 
Butikiai L. 111
Butkus Liudvikas, sl.Mėnulis, Jurgis, Rublis 116,119,120, 122, 123

Cclkovas Romanas 202,205
Celskys A. 210 
Ciprijonas 97
Chainauskas Antanas, sl.Šalna 204
Chruščiovas 54,60
Chodakauskas, sl.Radvila 119, 140, 141

Čaplinas Čarlis 237
Čerčilis 96
Čerka, žr.Šmačiukas Juozas
Čerkasas 124,126, 128, 129 
Černiauskas Jonas. sl. Vaidotas 197,204
Čepkauskas Petras 219
Čeponis J. 66 
Čibiras Juozas 222 
Čičelis Jonas, sl.Tėvas 222 
Čigonas, žr.Garnelis Alfredas 
Čioderis A. 37 
Čioderienė37,39

Dainius, žr.Bartkus P.
Daktariukas, žr.Žičkus J. 
Dalbokas Aloyzas, sl.Negusas, Imperatorius 190,191,194, 195
Dalius, žr.Paulauskas Juozas
Damašiai 135 
Damašiūtė 140 
Dambrauskas 104 
Dambrauskas J. 64 
Dambrauskas V. 62,63,66,67 
Danilavičienė Sofija 214 
Danilevičius 117 
Danilavičius Stasys 214 
Danilavičius Henrikas, sl. Vidmantas 206, 207, 208,209, 210,211,212,213,214,215 
Dargis Pranas 126 
Darius 99 
Daržinskaitės 114 
Daugintis 96
Daugintis Vytautas, sl.Bogūnas 143
Daukšaitė-Žemaitienė P, Mamaitė 67, 68,73,76,78, 79, 82
Daukšas Jonas, sl.Genys 165
Daumantas, žr.Lukša J. 
Derbutai 190 
Derbutas Balys 190, 195 
Derbutienė Ona 191,195
Dėdukas, žr.Žemaitis J.
Drąsutis Vincas, sl.Pilėnas 144 
Druceika Antanas 181,182 
Dručkus Andrius 222 
Dručkus Balys 219,220 
Dručkus Vytautas, sl.Šernas 219,220, 222 
Drulis, žr.Rekašius S. 
Dobroliubovas230 
Dockaitė-Gudzinskienė Genė 190, 192, 195 
Donelaitis 95 
Donelis, žr.Augutis Jurgis 
Dukauskas L. 69 
Dulinskiai 158 
Dunda 165, 166 
Dūda Bronius, sl.Narutis 217

Edzka220
Einikis 75,76 
Elvikiai 42,43 
Erelis, žr.Markulis 
Ereminas Vladas 119,133,134, 135

Fabijonas, žr.Savickis Antanas
Faustas, žr.Grybinas A. 
Fricas(sl.) 91

Gabrėnas Petras 240,241
Gabrielaitis K. 70,75,76 
Gadeikis Pranas, sl.Robinzonas 131,133 
Gaižauskas 34 
Gajauskaitė G. 23 
Gajauskas B. 7, 8, 10, 23, 24, 239
Gajauskienėl.23
Galapkovas 150 
Galdikas Juozas 142, 146 
Galdikas Kostas, sl.Augustas 142
Galdikas Vladas 142
Galiūnas, žr.Atgalainis V. 
Garbštas 207
Gargasas Albertas 124,140
Garnelis Alfredas, sl.Čigonas 220,222
Garnys, žr.Šmita Vincas
Gaškaitė N. 215 
Gaudiešaitė K. 102 
Gečas 109 
Gedvilas A. 36 
Gedvilas Vladislavas 144 
Gedvilaitė B. 46,49, 58 
Gedvilai 43
Gedvilaitė-Andriulienė S. 36, 38,41
Gedvilaitė-Karbauskienė K. 44, 60
Gedvilaitė-Sabinskienė J. 41,54
Gedvilienė-Macijauskienė J. 41 
Gegutė, žr.Kniežaitė Elena 
Genelis, žr.Trakimas Benediktas 
Geniukas, žr.Grigas Juozas 
Genys, žr.Daukša Jonas 
Genys, žr.Jonauskas Antanas 
Genys, sl.Skersys Antanas 
Gerasimavičius 73,77 
Geryba 105
Germantas, žr. Bakšys A.
Giedraitis A. 207,208, 210 
Girdzijauskas Petras 206,207, 208
Gintaras, žr.BuIka Jeronimas
Gintaras, žr.Sermontis Vytautas 
Gintautas S. 94,95 
Girėnas 220
Gykaras Vladas, sl.Tadas 143
Gležeris Antanas 144,151,241 
Glivensko Filipovna Vera 232 
Grabys Vytautas, sl.Želvynokas 144
Granitas, žr.Jankauskas A.
Greičius A. 207,208 
Gricius Vytautas, sl.Želnikas 143
Grigas Juozas, sl.Geniukas217
Grigaitė 73 
Griežtas 204 
Grišečkin A. 204 
Grikšeliai 197,200 
Grikšelienė Agota 203 
Grikšelis Juozas, sl.Žvirblis 199,200
Grikšelytė Agota 200
Grikšelytė Skirmantė 199,200, 203.204
Grybauskas Mečislovas 101
Grybauskas Miroslovas 101 
Grybinas A., sl.Faustas 213 
Grumuldis D 63 
Gudaitė-Gedvilienė J. 44 
Gudavičius 1. 76, 77 
GudzinskienėG. 195 
Gulbinaitė S. 117 
Gulbinas Jonas, sl.Lašiukas 191,195
Gurauskaitė A. 114
Gurauskas A. 114 
Gumuliauskas 105 
Gustaitis Kazys 236 
Gustaitytė236
Gužas V.M., sl. Mindaugas 210

Hitleris 153,154

IndriuškaK. 101
Imperatorius, žr.Dalbokas Aloyzas
Ivanas(sl) 71
Ivanauskas 126 
Ivanauskas, žr. Vygandas 
Ivoncius A. 107

Yestaras 62

Jablonskis, žr.Knystautas Adolfas
Jablonskis J. 202
Jablonskis Vytautas, sl. Vanagas 143
Jakubynas K. 9,10
Jakutienė D. 93 
Janavičius Vytautas, sl.Varpas 197.204
Jančiauskis 99
Jankauskas A., sl.Granitas 207, 208
Janula N. 32
Januševičiai 132 
Januševičius J. 57 
Januškis 127 
Januta 111
Jarmala Stasys, sl.Audrūnas, Briedis, Ulevičius Vincas 207,208
Jašinskas Kazimieras, sl.Krivaitis 143
Jazminas 220 
Jegorov Sergiej 202 
JaškaZ. 84,96, 100, 106, 107, 115, 119,123, 130, 141 
Jazdauskaitė D. 101 
Jazdauskas Šarūnas, sl. Normis 136, 138,139, 140 
Jazevas 178 
Jokubauskaitė J. 36 
Jonauskas Stasys, sl.Simonas 144, 145, 148, 151,241 
Jonušas A. 107 
Jokimas. žr Katkus Mykolas 
Jonas, žr.Katkus Juozas 
Jonauskas Antanas, sl.Genys 143, 146
Jazdauskaitės 106
Jokis, žr.Bislys Jonas 
Jonkus P. 93,95 
Jonkutė M. 102
 Jonušai 105 
Jonušas 107
Jucys, žr.Laureckas Kazimieras
Judas 162
Juknevičius Balys 238
Jundulas S. 118 
Jundulai 116,118 
Jurčius 120, 123 
Jurkus 97
Jurevičius Albertas 143
Jurevičius Vytautas 131 
Jurevičiūtė Marytė 241 
Jurgelis, žr.Lukauskas 98 
Jurgis, žr.Butkus Liudas 
Jurgutavičius Juozas, sl.Rūta 165
Jurgutavičius Stasys, sl.Aidas 165, 181, 182 
Jusys Petras 242 
Jusytė-Petrulienė 242 
Juška 228 
Juška R. 68,76 
Juškaitė A. 76
Juškaitė R. 71,76
Juškevičius Vladas, sl.Kukutis 195
Juškienė 70
Juodkazis Stasys žr.Stepana-vičius S.
Juozaitienė 103
Juozapavičius Vladas, sl.Papartis 222
Juodkazienė Zofija 161
Juozaitis Kazys 98, 103, 107, 108, 109, 110
 Juozaitis A. 107 
Juozaitis K., sl.Meteoras 101 
Jūra, žr.Kiesas Augustinas

Kabailaitė Aldona 182
Kačinskas 105 
Kačiuška Algirdas 204,205 
Kairys Jonas 220 
Kancleris 114 
Kasparas K. 84,219 
Kasperavičius J., sl. Angis, Visvydas 210
Kasperavičiūtė Ona-Žičkuvienė, sl.Vyturėlis 190, 191, 193, 194, 195 
Karalius 34 
Karavanskis J. 5 
Karbauskas R. 60 
Karbonskis Juozas, sl.Papartis 132, 134, 135, 136 
Karklas, žr.Savickis Antanas Karlas(sl.) 91
Kapralovas P. 200,204
Karpavičius 126 
Katėla P. 71
Katkus Juozas, sl. Mikifora, Anužis Jonas 143 
Katkus K. 117
Katkus Mykolas, sl.Jokimas 143
Katkus Pranas 143
Katkus Steponas 143 
Kauneckas 121, 122, 123 
Kazanas Mykolas, sl.Mutka 220
Kazlauskas 71
Kazlauskas Antanas 126, 127, 128, 129
Kazlauskas V. 140
Kazlauskai 229 
Keipys 94
Kepalas, žr.Bekeris H.
Keniauskas A. 208 
Keinienė J. 90,92 
Keinytė-Jakutienė D 92 
Keinytė-Šapkūnienė E. 85, 88, 89,90,92,93 
Kerulis L. 204
Kemtys M. 111,112,113,114, 115
Kemtytė-MikalauskienėJ. III
Kiesas Augustinas, sl.Jūra 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,238, 240,241 
Kielė Antanas, sl.Paukštė 191 
Kimštienė214 Kimštas 214 
Kirvis, žr.Ottingas A. 
Kymantas, žr. Venclauskas J. 
Klanius Mykalojus, sl. Algis 143, 162, 163,166, 170 
Klebonas 181,182 
Klevas, žr Morkūnas Karolis 
Klevas, žr. Venclova A.
Kligys Stasys 221
Klikūnas Jonas 242 
Kniežaitė Barbora, sl.Audra 143
Kniežaitė Elena, sl.Gegutė 143
Kniūkšta A., sl. Audra 99,100 
Kniukšta J. 101 
Knystautas Alfonsas, sl.Jablonskis, Ragūnas, Baltrus 143
Kraujelis D 181, 182
Kraujelienė 181,182 
Kregždė 137
Kregždė B., sl.Bijūnas 30, 31, 32, 204 
Kregždėj. 31 
Kregždė Z., sl. Balandis 31 
Kregždaitė-Urbonavičienė G. 32
Kreivys J. 101
Krienas, žr.Medelskas Bronius
Kriukis, žr.Bijeika R. 
Krivickaitė Verutė 195 
Krivaitis, žr.Jašinskas Kazimieras
Krutkiai 136
Krutkis Vytautas 134, 136,137, 138, 139 
Kolia 191 
Končius 103
Kontautas, žr. Kontrimas Kazimieras
Kontrimas Kazimieras, sl.Tėvas, Kontautas 143,147
Kovas, žr.Šmuilis Kveškevičius P. 35 
Kviklys B. 111
Kubilius Jonas, sl.Bernotas 206,207,210
Kubilius J., sl.Rūgštymas 215
Kučys V., sl.Mikas 213 
Kudirkienė 114 
Kudulis Liudvikas 158 
Kučingis A. 64 
KučytėJ. 53 
Kukanka 171, 172 
Kukutis 194
Kukutis, žr.Jušecvičius Vladas
Kulviecaitė E. 36 
Kuprėnienė Rožė 200 
Kuodis J. 94 
Kuolas, žr.Špukas V.
Kūma, žr.Alimas Adomas

Laimutis 72,77
Lakūnas, žr. Rekašius E. 
LapienisT. 215 
Lašiukas(sl) 194 
Lašiukas, žr Gulbinas Jonas 
Lučytė Janina 144 
Laugalys E. 49, 53 
Laureckas Kazimieras, sl.Jucys, Zubris 143 
Laurynas(sl) 145 
Laurynas M 64 
Leonardienė M. 60 
Leonas, žr. Beinoras Antanas 
Lenartavičius Z. 34
Lenkas Kostas, sl.Meistras 142
Lenkauskas 119,131,134,139 
Lenkauskas E. 132 
Levickis Stasys 181,182 
Liatukas S. 61 
Liaukas Jonas 175 
Liekarstva, žr.Milašius B. 
Liekis Vladas 207,208 
Liekytė A. 53 
Liekytė Paima 207,208 
Lileikis 107,108, 109 
Limantas 113 
Limonov 213
Lisauskas Stasys, sl.Vasaris, Antanas 143
Livšicas Michailas 202,204
Liubartas, žr. Vaičėnas Balys 
Liutkus Petras, sl. Vytenis 144 
Liūtas, žr.Beinoras Antanas 
Lordas, žr. Vaičėnas Balys 
Lukauskai 108 
Lukauskas Bonifacas 144 
Lukauskas, sl.Jurgelis 98,108, 109, 110
Lukošius Napoleonas 207
Lukša J., sl.Daumantas 107, 236
Lukša P. 190

Macijauskaitė A. 38
Macijauskas A. 46,49, 56 
Macijauskas J. 37, 38,49, 57 
Macijauskienė S. 48 
Mačernis Vytautas 140 
Mačernis Vladas, sl.Miškinis 121, 123, 140
Mačiulis J., sl. Vilius 26,29,30
Mačius Domas 124 
Mačius Steponas 124 
Mačys Juozas 178 
Majakovskis 231 
Maironis 229
Malūnininkas, žr.Parimskis 101
Mamaitė, žr.Daukšaitė-Žemaitienė
Maniukai 104, 105
Markaitienė Severiną, sl.Pustelnikė 145, 150
Maksvytis Kazimieras 143
Markulis, sl.Erelis 107, 117, 119, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142,200, 204 
Maršalas, žr. Balsys E. 
Martinkus Kazimieras, sl.Saga 143,151
Martišauskas V. 71
Martynas, žr.Pudžmys Kazys 
Matelis 63
Matijauskas Steponas, sl. Tamošius 143,145, 146,147,148
Maželis, žr.Benetis Pranas 
Mažutis A., sl.Šarūnas 100 
Mažutis J. 96
Medelskas Bronius, sl.Krienas 217
Meilus 216
Meistras, žr Lenkas Kostas
Meistras, žr.Šapkūnas I. 
Melnikaitė Marytė 232 
Merūnas, žr.Tinteris Antanas 
Meška, žr. Augulis 
Meškauskas lg. 195 
Meškauskas Lionginas 191 
Meškytė-Savickienė Domicėlė 120,123
Meteoras, žr.Juozaitis K.
Mėnulis, žr.Butkus L.
Miceika 104
Miceikienė L. 104 
Mickus Julius 142 
Mickus Vaclovas, sl.Tankas 144
Mikalauskas J. 112
Mikalauskas 111 
Mikas, žr.Kučys V.
Mikifora, žr.Katkus Juozas
Miklovas, žr.Ruibys Benediktas 
Milaševičius A., sl.Ruonis 210 
Milašius B., sl.Liekarstva 101, 104, 105, 106 
Mileris B., sl.Alius 31 
Mileikiai 111 
Mindaugas, žr.Gužas M. V. 
Miniotai 43 
Miniotas L. 58
Misiūnas Jonas, sl.Žaliasis Velnias 200,216 
Misiūnas R. 7
Miškinis, žr.Mačernis Vladas
Mykolaitis-Putinas V. 66 
Mockus J. 73 
Mockus P. 73, 74 
Mockus S. 99
Morkūnas Alfonsas, sl.Plienas 216,217,219
Morkūnas Karolis, sl.Klevas 217,218
Morkūnas Stasys, sl.Tarzanas 218
Morkūnienė S. 79
Monkauskas A. 113,114 
Monkus 99
Muralis Antanas, sl. Vingis 190, 191, 194, 195, 196 
Mutka, žr Kazanas Mykolas

Narsutė. žr.Rumševičiūtė Anastazija
Narutis, žr.Dūda Bronius
Negusas, žr.Dalbokas Aloyzas 
Nekrasova 230 
Neringa(sL) 209 
NikaS. 94
Norkus A. 38,43,46,61, 142
Norkus Jonas 43
Norkus Juozas 43, 83, 207
Norkutė A. 46
Norkutėj. 46
Norkūnas 113
Normis, žr.Jazdauskas Šarūnas
Norvilas V 111
Novikov 204

Ostrovskis 230
Ottingas R., sl.Kirvis 200,204

Palubeckas 213
Papartis, žr Juozapavičius Vladas
Papartis, žr.Karbonskis Juozas
Parimskis, sl.Malūnininkas 101 
Pašubinskas Vladas 203 
Patėvis, žr.Alaburda Zenonas
Pavasaris, žr. Vaičėnas Balys
Paukštė, žr.Kielė Antanas 
Paulauskas 108, 112 
Paulauskas Jurgis, sl.Sirvydas 142
Paulauskas Juozas, sl.Bočius, Dalius 143, 151 
Pelenienė L. 93 
Petraitis 207,208 
Petraitis S. 62 
Petravičius 37,39, 71 
Petrcikis Juozas, sl.Taukenis 143
Petryla A. 62, 65,71
Peperis 220
Percovas (Pevcovas) 105
Pikturna Antanas, sl.Šaltis 144 
Pilėnas, žr. Drąsutis Vicas 
Pilipavičius 95,96,126 
Pilkauskas P. 210 
Pilkis P. 100,101 
Piluckai 131 
Piluckas Petras 131,132 
Pisarevičius 79 
Platakis 120,121,123 
Platauna 121
Plechavičius P. 34,88,90,183
Plienas, žr.Morkūnas Alfonsas 
Pragulbickas 111 
Pranckevičius B., sl. Vasaris 25, 31
Pranckūnas P. 59,60
Pranckūnaitė-Gruodienė E. 60 
Preibys Adolfas, sl. Aušra 107, 119, 126, 128, 131, 141 
Preibytė-Valionienė R. 117,136 
Prišmontas Alfonsas, sl.Bėglys 144
Počkaj I.B. 204
Poškus 94,95 
Poškus Jonas 129 
Povilaičiai 27 
Povilaitis A. 26,27 
Povilas, žr.Žeimys Petras 
Pudžmys Kazys, sl.Martynas 143
Pukinskas Aloyzas 144
Puškinas, žr.Ališauskas Vladas
Putinas, žr.Švelnys V.
Putramentas 181, 182 
PutvinskasN. 37,46

Radvila, žr.Chodakauskas
Ragūnas, žr.Knystautas Adolfas 
Raila, žr.Stoškus A.
Rainienė Juzė 227
Rainys Juozas 223, 224, 227, 234, 235
Ramanauskas A., sl.Vanagas 213
Ramojus 71
Rašimaitė-Stankienė K. 68
Rašimas 73 
Rašimas A. 68 
Rašimas K. 70 
Raštikis 117,123 
Raštikytė 117,120,123 
Rapaliai 138 
Rapalis J. 101
Raudonis L., sl.Alksnis, Šarūnas 117,119, 136, 137
Regina, žr.Tamošaitis P. 
Rekašiai 107, 108, 109,110 
Rekašius E , sl.Lakūnas 97,98, 99, 100
Rekašius L. 101
Rekašius S., sl.Darius 101 
Rekašius S., sl.Drulis 98, 99, 136
Rekašius V 101,108,109,110
Ridikas, žr.Babilius Jonas Ridulis B. 46
Ridulytė-Macijauskienė S. 49
Rimas, sl.Aukštuolis 108 
Rimkus 97 
Rimkus Justinas 143 
Rimšelis 46,47,48,49 
Rymkievič P. 204 
Robinzonas, žr.Gadeikis Pranas 
Ročkus 77
Rublis, žr.Butkus Liudas
Rudys Pranas, sl.Sostolas 144 
Ruibys Benediktas, sl.Miklovas 144
Ruibys P 207,208
Ruseckas P.111
Rupeika A. 101
Rumbutis J. 97,98,100, 101 
Rumševičiūtė Anastazija, sl. Narsutė 197,200,204 
Rūta, žr.Atgalainytė A.
Rūta, žr.Jurgutavičius Juozas

Sabinskienė I. 55
Sacharovas 9
Sadauskas J. 53
Sakalas, žr.Sidoravičius Juozas
Sakalas, žr. Vainius Petras
Sankloda 132
Saturnas, žr.Strainys J.
Saulė, žr Stanienė-Danilevičienė S.
Savickis Antanas, sl.Karklas, Fabijonas 144
Sebastijonas Stepas 162, 165, 166,167,170,173,178,179 
Sebastjaskienė Olga 219 
Senis, žr.Veverskis K.
Seniūnas 220
Serbentas 204
Sermontis Vytautas, sl.Gintaras 144
Serpalius 105 Siaubas(sL) 114 
Sidoravičius Juozas, sl.Sakalas 222
Simanavičius F. 104
Simonas, žr.Jonauskas Stasys 
Skeivys O. 111
Skersys Antanas, sl.Genys 144
Skolestika 162
Slučka A., sl. Šarūnas 211,214
Smetona Antanas 37,113, 156, 225
Sokas Kazys 195
Sokolov Aleksej Ivanovič 197, 204
Sostolas, žr.Rudys Pranas
Spurgana Vytautas 120,122 
Sruoga Balys 226 
Stalinas 52,53,56,93,96,117, 177,221,232
Stanienė-Danilevičienė Stasė, sl.Saulė 116,119,120, 121, 122, 123, 174
Staniškis Sergijus 236 
Staniškytė 236 
Stanys 116, 136 
Stanys Kazys, sl.Vėjas 116, 118,119,120,121,122,123
Stankevičius V. 41 
Stankevičiūtė K. 41 
Stankus 83 
Stankus P. 75 
Stankutė O. 75,76 
Stankūnas V. 112 
Stanevičius 103 
Starkus A. 214 
Stašaitis Vitas 175,177 
Steckaitė Valė 120,123 
Steckis 123
Stepanavičius Stepas 152,165
Steponaitis Vytautas 207 
Steponavičiūtė B. 36 
Stonkus Stasys, sl.Žentas 142 
Stoškus A., sl.Raila 206, 207, 210
StrainienėZ. 46,48,49
Strainys J., sl.Saturnas 38,46, 61,210
Strainys S. 38,61
Stravinskas Juozas 204 
Streckiai 105 
Strikaitis 111, 113 
Stoškus Izidorius 207,208 
Stučkienė Angelė 223 
Stulginskis 175 
Sukorukovas 177 
SungailaV. 109 
Survilas 1. 43, 55, 57 
Survilienė49, 55, 56, 57, 58 
Svitas V. 44, 53

Šablauskas A., sl. Aras 31
Šalna, žr.Chainauskas Antanas 
Šalnius Kazimieras, sl. Vladas 142
Šaltis, žr. Pikturna Antanas
Šmačiukas Juozas, sl.Čerka 217
Šapkauskas 88
ŠapkauskasP. 90,91
Šapoka 20
Šaras, žr.Gargasas A.
Šarūnas, žr.Mažutis A.
Šarūnas, žr. Raudonis L. 
Šarūnas, žr.Slučka A. 
Šapkūnaitė-Valentinavičienė L. 84, 89
Šapkūnas 1, sl.Meistras 84,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,96
Šatkus 75, 76
Šaulys 100 
Šaulys Vladas 43,45 
Šaulys Petras 43 
Šebeilis 146 
Šeilys A. 94 
Šeilys K. 94
Šereiva Juozas, sl. Arvydas 242
Šereiva Leonas 242 
Šermukšnis, žr.Araminas Vincas
Šernas, žr.Dručkus Vytautas
Šiaučiūnas 1.43 
ŠibailaJuozas 216 
Šikšniai 162
Šikšnys Vytautas, sl. Vytautas 165
Šimkus 103
Šimkus Jonas 190, 195 
Šimkūnai 190, 191, 192 
Širšyne, žr. Valuckaitė Leonora 
Širvydas, žr.Paulauskas Jurgis 
Šiurka Telesforas 233 
Šiūšė, sl. Agnis 94,95 
Šlapšinskas Vytautas 207 
Šlinta, sl.Beržas 121,123 
Šmita Vincas, sl.Garnys 144 
Šmuilis, sl.Kovas 32 
Šniukšta 78 
Špilkas K. 64
Špilkas V., sl.Žvirblis, Kuolas 65, 66
Šuchevičius J. 5
Šukys Jonas 233 
Švedrys, žr.Zaskevičius A. 
Šveistienė Elena 242 
Švelnys V., sl.Putinas 212 
Švitra, žr Venckus 114

Tadas, žr.Gykaras Vladas
Tamošaitis Antanas, sl.Berželis 165, 166
Tamošaitis P., sl.Regina 179
Tamošauskis 99 
Tamošius, žr.Matijauskas Steponas
Tankas, žr.Mickus Vaclovas
Tarzanas, žr.Morkūnas Stasys 
Taukenis, žr.Petreikis Juozas 
Tautkus 96 Tautvaišas 204 
Teišerskas 75 
Teišerskienė K. 76,77 
Teresas P. 29,30 
Tėvas, žr.Čičelis Jonas 
Tėvas, žr.Kontrimas Kazimieras 
Tėvas, žr.Žilinskas Jonas 
Treškevičius J. 182 
Trakimas Benediktas, sl.Genelis 139,200,204 
Tinteris Antanas, sl.Merūnas 119
Tiškevičius 68
Tiškus F. 83 
Tratulis Bronius 217 
Trijonis P. 52 
Trumpaitis J. 212 
Tomkevičius (Tomkus) Z 97, 98, 100, 102, 103,104, 108

Ukmergis, žr Zobernis Juozas
Ukrainietis, žr.Bartušas J. 
Ulčinas 63
IJIevičienė-Jarmalienė 207,208
Ulevičius Vincas, žr Jarmala Stasys
Ulozas Pranas 202
Urbelienė A. 35 
Urbonas 183
Urbonavičius Alfonsas 101
Urbonavičius Antanas 101 
Urbonavičius J. 101 
Urbanavičiūtė-Einikienė 1.102, 105

Ūdra S. 95

Vaičaitis 229
Vaičekauskas 101 
Vaičekauskas Adomas 144 
Vaičėnaitė Emilija 222 
Vaičėnas Balys, sl.Liubartas, Lordas, Pavasaris 219,220, 221,222
Vaidevutis 181, 182
Vaidotas, žr.Černiauskas Jonas 
Vaigauskas Feliksas 128 
Vainius Petras, sl.Sakalas 197, 199,200, 202. 203,204 
Vainius Vytautas 201,203 
Vaišė B 99 
Vaišvila A. 101 
Vaitkevičienė 104,105 
Vaitkevičius 105 
Vaitkus A. 73
Vaivoras, žr.Zaleckas Vytautas
Valančiauskas Aloyzas 119, 120,123
Valančius L 119 
Valančius M. 119 
Valantinas Valentinas 124,126, 128
Valantinavičienė A 79,80
Valteris Bronislovas 182 
Valuckaitė Leonora, sl.Širšyne 144
Vanagas, žr Bručas Jurgis
Vanagas, žr.Jablonskis Vytautas 
Vanagas, žr.Ramanauskas A. 
Varkalienė 105 
Varkalytė V. 95 
Varpas, žr.Janavičius Vytas 
Varpučinskas L. 107 
Vasaris, žr Lisauskas Stasys 
Vasaris, žr Pranckevičius E. 
Vaičiūnas O. 213 
Vasiliauskas 129 
Vasiliauskas V. 94 
Vasiliauskai 107,108,109 
Vaškys Antanas 132 
Venclauskas J., sl.Kymantas 84 
Vasiliauskas V. 109 
Venckevičius Jonas, sl. Anbo 197,202, 203 
Venckus, sl.Švitra 114
Venclauskaitė G. 235
Venclova A., sl.Klevas 33 
Venclovaitė-Bardauskienė S. 33 
Vengrys 229 
Verpetinskas 72 
Verteris 185
Veverskis Kazimieras, sl.Senis 84
Vėjas, žr.Stanys K.
Vidmantas, žr Danilavičius Henrikas
Vilčinskas B. 36,37
Vilius, žr.Mačiulis J.
Vilius Juozas 148
Vilkas 160,162,204 
Vingis, žr.Muralis Antanas 
Visvydas, žr. Kasperavičius J 
Vygandas, sl.Ivanauskas 119, 136,139
Vytautas, žr.Šikšnys
Vytautas Vytenis, žr Liutkus Petras 
Vyturėlis, žr.Kasperavičiūtė Ona
Vladas, žr.Šalnius Kazimieras

Zakienė 103
Zaremba Č. 83
Zaleckas Vytautas, sl. Vaivoras 144
Zaskevičius A., sl.Švedrys, Bagdonas, Tautvaiša, Zizas 200, 204 
Zechlinas E. 205 
Zmuidzinavičius 153 
Zobernis Juozas 239,241 
Zobernis Juozas, sl.Ukmergis 143, 146, 147, 150, 151, 238,240, 241
Zubrius, žr.Laureckas Kazimieras
Zuikis, žr.Bartkus P.

Žabinskas 120, 123
Žaibas, žr.Bubulas Steponas 
Žaliasis Velnias, žr.Misiūnas Jonas
Žalvaris, žr.Araminas Petras
Žeimys Steponas, sl.Tamošus 146, 148
Žeimys Petras, sl. Povilas 144, 146
Žekelis Kazys 144
Želnikas, žr.Gricius Vytautas 
Želvynokas, žr.Grabys Vytautas 
Žemaitienė E. 76 
Žemaitis A. 79, 191 
Žemaitis J., Dėdukas 63, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Žemaitis J., sl. Vytautas 212
Žemaitytė-Juškienė K. 76,213 
Žentas, žr.Stonkus Stasys 
Žičkus J, sl.Daktariukas, Širšė 36, 46,61,207 
Žitkus J., sl.Širšė 207 
Žickus Pranas 201 
Židko 213
Žilinskas Jonas, sl.Tėvas 190, 191, 192, 194, 195 
Žilys Aloyzas. sl.Žirnis 213 
ŽimkusK. 107, 110 
Žirnis, žr.Žilys Aloyzas 
Živatkauskas S. 210 
Žvirblis, žr.Grikšelis Juozas 
Žvirblis, žr.Špukas V. 
Žvirgždinas 95 
Žukauskas Balys 213 
Žuvelė(sl) 94